TagasiTagasi
Veevärk
Nimetus
Saku Õlletehase veevärk
Aadressid
  • Saku alevik, Saku vald, Harju maakond
Omaniku/Valdaja andmed
Nimi
Saku Õlletehase AS
Aadress
Tallinna mnt2, 75501 Saku alevik, Saku vald, Harju maakond
Telefon
+372 6508400
Veebiaadress
E-post
saku@saku.ee
Lisainfo
Joogivee kvaliteedi nõuete ja näitajate kohta vaata täpsemalt SIIT
Analüüside tulemused
 Vali  Vali
Proovivõtu kuupäev Proovivõtukoht Asukoht Näitaja Väärtus Piirnormid
87 proovivõttu (lehekülg 1/9)
18 september 2018 Saku Õlletehas söökla Saku alevik, Saku vald, Harju maakond pH pH ühik 7.6 6.5 kuni 9.5
18 september 2018 Saku Õlletehas söökla Saku alevik, Saku vald, Harju maakond Elektrijuhtivus μS/cm 598 2500
18 september 2018 Saku Õlletehas söökla Saku alevik, Saku vald, Harju maakond Hägusus (NTU) NTU <1.0
18 september 2018 Saku Õlletehas söökla Saku alevik, Saku vald, Harju maakond Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 2
18 september 2018 Saku Õlletehas söökla Saku alevik, Saku vald, Harju maakond Maitse (lahjendusaste) lahjendusaste 2
18 september 2018 Saku Õlletehas söökla Saku alevik, Saku vald, Harju maakond Värvus (Pt/Co skaala) mg/l Pt <2
18 september 2018 Saku Õlletehas söökla Saku alevik, Saku vald, Harju maakond Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
18 september 2018 Saku Õlletehas söökla Saku alevik, Saku vald, Harju maakond Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
18 september 2018 Saku Õlletehas enne villijat Saku alevik, Saku vald, Harju maakond Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 2
18 september 2018 Saku Õlletehas enne villijat Saku alevik, Saku vald, Harju maakond Elektrijuhtivus μS/cm 1021 2500
18 september 2018 Saku Õlletehas enne villijat Saku alevik, Saku vald, Harju maakond Hägusus (NTU) NTU <1.0
18 september 2018 Saku Õlletehas enne villijat Saku alevik, Saku vald, Harju maakond Värvus (Pt/Co skaala) mg/l Pt <2
18 september 2018 Saku Õlletehas enne villijat Saku alevik, Saku vald, Harju maakond Maitse (lahjendusaste) lahjendusaste 2
18 september 2018 Saku Õlletehas enne villijat Saku alevik, Saku vald, Harju maakond pH pH ühik 5.2 6.5 kuni 9.5
18 september 2018 Saku Õlletehas enne villijat Saku alevik, Saku vald, Harju maakond Pseudomonas aeruginosa (villitavas vees) PMÜ/250 ml 0 0
18 september 2018 Saku Õlletehas enne villijat Saku alevik, Saku vald, Harju maakond Kolooniate arv 22 °C (villitavas vees) PMÜ/ 1ml <4 100
18 september 2018 Saku Õlletehas enne villijat Saku alevik, Saku vald, Harju maakond Escherichia coli (villitavas vees) PMÜ/250 ml 0 0
18 september 2018 Saku Õlletehas enne villijat Saku alevik, Saku vald, Harju maakond Coli-laadsed bakterid (villitavas vees) PMÜ/250 ml 0 0
26 juuni 2018 Saku Õlletehas söökla Saku alevik, Saku vald, Harju maakond Kolooniate arv 22 °C PMÜ/1 ml 0 ebaloomulike muutusteta
26 juuni 2018 Saku Õlletehas söökla Saku alevik, Saku vald, Harju maakond Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
26 juuni 2018 Saku Õlletehas söökla Saku alevik, Saku vald, Harju maakond Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
26 juuni 2018 Saku Õlletehas söökla Saku alevik, Saku vald, Harju maakond pH pH ühik 7.8 6.5 kuni 9.5
26 juuni 2018 Saku Õlletehas söökla Saku alevik, Saku vald, Harju maakond Elektrijuhtivus μS/cm 581 2500
26 juuni 2018 Saku Õlletehas söökla Saku alevik, Saku vald, Harju maakond Hägusus (NTU) NTU <1.0
26 juuni 2018 Saku Õlletehas söökla Saku alevik, Saku vald, Harju maakond Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 1
26 juuni 2018 Saku Õlletehas söökla Saku alevik, Saku vald, Harju maakond Maitse (lahjendusaste) lahjendusaste 1
26 juuni 2018 Saku Õlletehas söökla Saku alevik, Saku vald, Harju maakond Värvus (Pt/Co skaala) mg/l Pt <2
2 aprill 2018 Saku Õlletehas söökla Saku alevik, Saku vald, Harju maakond pH pH ühik 8.0 6.5 kuni 9.5
2 aprill 2018 Saku Õlletehas söökla Saku alevik, Saku vald, Harju maakond Elektrijuhtivus μS/cm 550 2500
2 aprill 2018 Saku Õlletehas söökla Saku alevik, Saku vald, Harju maakond Hägusus (NTU) NTU <1.0
2 aprill 2018 Saku Õlletehas söökla Saku alevik, Saku vald, Harju maakond Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 2
2 aprill 2018 Saku Õlletehas söökla Saku alevik, Saku vald, Harju maakond Maitse (lahjendusaste) lahjendusaste 2
2 aprill 2018 Saku Õlletehas söökla Saku alevik, Saku vald, Harju maakond Värvus (Pt/Co skaala) mg/l Pt <2
2 aprill 2018 Saku Õlletehas söökla Saku alevik, Saku vald, Harju maakond Kolooniate arv 22 °C PMÜ/1 ml 0 ebaloomulike muutusteta
2 aprill 2018 Saku Õlletehas söökla Saku alevik, Saku vald, Harju maakond Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
2 aprill 2018 Saku Õlletehas söökla Saku alevik, Saku vald, Harju maakond Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
2 aprill 2018 Saku Õlletehas enne villijat Saku alevik, Saku vald, Harju maakond Pseudomonas aeruginosa (villitavas vees) PMÜ/250 ml 0 0
2 aprill 2018 Saku Õlletehas enne villijat Saku alevik, Saku vald, Harju maakond Kolooniate arv 37 °C (villitavas vees) PMÜ/ 1ml 0 20
2 aprill 2018 Saku Õlletehas enne villijat Saku alevik, Saku vald, Harju maakond Kolooniate arv 22 °C (villitavas vees) PMÜ/ 1ml 0 100
2 aprill 2018 Saku Õlletehas enne villijat Saku alevik, Saku vald, Harju maakond Escherichia coli (villitavas vees) PMÜ/250 ml 0 0
2 aprill 2018 Saku Õlletehas enne villijat Saku alevik, Saku vald, Harju maakond Enterokokid (villitavas vees) PMÜ/250 ml 0 0
2 aprill 2018 Saku Õlletehas enne villijat Saku alevik, Saku vald, Harju maakond Coli-laadsed bakterid (villitavas vees) PMÜ/250 ml 0 0
2 aprill 2018 Saku Õlletehas enne villijat Saku alevik, Saku vald, Harju maakond Nitrit mg/l 0.010 0.5
2 aprill 2018 Saku Õlletehas enne villijat Saku alevik, Saku vald, Harju maakond Plii µg/l <0.1 10
2 aprill 2018 Saku Õlletehas enne villijat Saku alevik, Saku vald, Harju maakond Kroom µg/l 0.3 50
2 aprill 2018 Saku Õlletehas enne villijat Saku alevik, Saku vald, Harju maakond Antimon µg/l <0.1 5.0
2 aprill 2018 Saku Õlletehas enne villijat Saku alevik, Saku vald, Harju maakond Nitraat mg/l <0.45 50
2 aprill 2018 Saku Õlletehas enne villijat Saku alevik, Saku vald, Harju maakond Benso(a)püreen µg/l <0.001 0.010
2 aprill 2018 Saku Õlletehas enne villijat Saku alevik, Saku vald, Harju maakond Fluoriid mg/l 0.25 1.5
2 aprill 2018 Saku Õlletehas enne villijat Saku alevik, Saku vald, Harju maakond Tetrakloroeteen ja trikloroeteen µg/l <0.1 10
2 aprill 2018 Saku Õlletehas enne villijat Saku alevik, Saku vald, Harju maakond 1,2-dikloroetaan µg/l <0.1 3.0
2 aprill 2018 Saku Õlletehas enne villijat Saku alevik, Saku vald, Harju maakond Kaadmium µg/l <0.1 5.0
2 aprill 2018 Saku Õlletehas enne villijat Saku alevik, Saku vald, Harju maakond Nikkel µg/l <1.0 20
2 aprill 2018 Saku Õlletehas enne villijat Saku alevik, Saku vald, Harju maakond Seleen µg/l <1.0 10
2 aprill 2018 Saku Õlletehas enne villijat Saku alevik, Saku vald, Harju maakond Mangaan µg/l 5.8 50
2 aprill 2018 Saku Õlletehas enne villijat Saku alevik, Saku vald, Harju maakond Arseen µg/l <0.1 10
2 aprill 2018 Saku Õlletehas enne villijat Saku alevik, Saku vald, Harju maakond Vask mg/l 0.001 2.0
2 aprill 2018 Saku Õlletehas enne villijat Saku alevik, Saku vald, Harju maakond Elavhõbe µg/l <0.2 1.0
2 aprill 2018 Saku Õlletehas enne villijat Saku alevik, Saku vald, Harju maakond Ammoonium mg/l <0.05 0.50
2 aprill 2018 Saku Õlletehas enne villijat Saku alevik, Saku vald, Harju maakond Tsüaniid µg/l <3 50
2 aprill 2018 Saku Õlletehas enne villijat Saku alevik, Saku vald, Harju maakond Kloriid mg/l 206 250
2 aprill 2018 Saku Õlletehas enne villijat Saku alevik, Saku vald, Harju maakond Benseen µg/l <0.1 1.0
2 aprill 2018 Saku Õlletehas enne villijat Saku alevik, Saku vald, Harju maakond Oksüdeeritavus mg/l O2 0.8 5.0
2 aprill 2018 Saku Õlletehas enne villijat Saku alevik, Saku vald, Harju maakond Raud µg/l 21 200
2 aprill 2018 Saku Õlletehas enne villijat Saku alevik, Saku vald, Harju maakond pH pH ühik 5.3 6.5 kuni 9.5
2 aprill 2018 Saku Õlletehas enne villijat Saku alevik, Saku vald, Harju maakond Elektrijuhtivus μS/cm 1091 2500
2 aprill 2018 Saku Õlletehas enne villijat Saku alevik, Saku vald, Harju maakond Hägusus (NTU) NTU <1.0
2 aprill 2018 Saku Õlletehas enne villijat Saku alevik, Saku vald, Harju maakond Värvus (Pt/Co skaala) mg/l Pt 3
2 aprill 2018 Saku Õlletehas enne villijat Saku alevik, Saku vald, Harju maakond Maitse (lahjendusaste) lahjendusaste 1
2 aprill 2018 Saku Õlletehas enne villijat Saku alevik, Saku vald, Harju maakond Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 1
2 aprill 2018 Saku Õlletehas enne villijat Saku alevik, Saku vald, Harju maakond Sulfaat mg/l 3 250
2 aprill 2018 Saku Õlletehas enne villijat Saku alevik, Saku vald, Harju maakond Naatrium mg/l 42.6 200
2 aprill 2018 Saku Õlletehas enne villijat Saku alevik, Saku vald, Harju maakond PAH-d summa μg/l <0.05 0.1
2 aprill 2018 Saku Õlletehas enne villijat Saku alevik, Saku vald, Harju maakond Alumiinium µg/l <10 200
2 aprill 2018 Saku Õlletehas enne villijat Saku alevik, Saku vald, Harju maakond Boor mg/l 0.07 1.0
2 aprill 2018 Saku Õlletehas enne villijat Saku alevik, Saku vald, Harju maakond Trihalometaanide summa µg/l <1 100