TagasiTagasi
Veevärk
Nimetus
Mõigu elamukvartal
Aadressid
  • Kesklinna linnaosa, Tallinn
Omaniku/Valdaja andmed
Nimi
AS ELVESO
Aadress
Ehituse 9, Jüri alevik, Rae vald, Harju maakond
Telefon
+372 6031480
Veebiaadress
E-post
info@elveso.ee
Lisainfo
Joogivee kvaliteedi nõuete ja näitajate kohta vaata täpsemalt SIIT
Analüüside tulemused
 Vali  Vali
Proovivõtu kuupäev Proovivõtukoht Asukoht Näitaja Väärtus Piirnormid Märkused
89 proovivõttu (lehekülg 1/9)
21. juuni 2021 Pirosmani kohvik Tallinn
Üldkaredus (mg-ekv) mg-ekv/l 2.06
Mangaan µg/l <10 50
pH pH ühik 7.2 6.5 kuni 9.5
Elektrijuhtivus μS/cm 452 2500
Hägusus (NTU) NTU <1.0
Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 2
Maitse (lahjendusaste) lahjendusaste 2
Värvus (Pt/Co skaala) mg/l Pt 4
Raud µg/l <30 200
21. juuni 2021 Pirosmani kohvik Tallinn
Coli-laadsed bakterid (Colilert) MPN/100 ml 0 0
Escherichia coli (Colilert) MPN/100 ml 0 0
Kolooniate arv 22 °C PMÜ/1 ml 0 ebaloomulike muutusteta
09. märts 2021 Läike tee RVP Kesklinna linnaosa, Tallinn
pH pH ühik 7.2 6.5 kuni 9.5
Värvus (Pt/Co skaala) mg/l Pt 4
Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 2
Üldkaredus (mg-ekv) mg-ekv/l 2.11
Raud µg/l 38 200
Elektrijuhtivus μS/cm 420 2500
Hägusus (NTU) NTU <1.0
Maitse (lahjendusaste) lahjendusaste 2
Mangaan µg/l 11 50
09. märts 2021 Läike tee RVP Kesklinna linnaosa, Tallinn
Coli-laadsed bakterid (Colilert) MPN/100 ml 0 0
Escherichia coli (Colilert) MPN/100 ml 0 0
Kolooniate arv 22 °C PMÜ/1 ml 0 ebaloomulike muutusteta
07. detsember 2020 Läike tee RVP Kesklinna linnaosa, Tallinn
Üldkaredus (mg-ekv) mg-ekv/l 1.94
Mangaan µg/l <5 50
pH pH ühik 7.2 6.5 kuni 9.5
Elektrijuhtivus μS/cm 416 2500
Jääkkloor (vaba) mg/l <0.05 0.5
Hägusus (NTU) NTU <1.0
Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 4
Maitse (lahjendusaste) lahjendusaste 4
Värvus (Pt/Co skaala) mg/l Pt <2
Jääkkloor (üld) mg/l 0.3
Raud µg/l <20 200
07. detsember 2020 Läike tee RVP Kesklinna linnaosa, Tallinn
Coli-laadsed bakterid (Colilert) MPN/100 ml 0 0
Escherichia coli (Colilert) MPN/100 ml 0 0
Kolooniate arv 22 °C PMÜ/1 ml 0 ebaloomulike muutusteta
27. mai 2020 Pirosmani kohvik Tallinn
Üldkaredus (mg-ekv) mg-ekv/l 2.04
Mangaan µg/l <5 50
pH pH ühik 7.2 6.5 kuni 9.5
Elektrijuhtivus μS/cm 461 2500
Raud µg/l 19 200
Hägusus (NTU) NTU <1.0
Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 8
Maitse (lahjendusaste) lahjendusaste 8
Värvus (Pt/Co skaala) mg/l Pt 3
27. mai 2020 Pirosmani kohvik Tallinn
Coli-laadsed bakterid (Colilert) MPN/100 ml 0 0
Escherichia coli (Colilert) MPN/100 ml 0 0
Kolooniate arv 22 °C PMÜ/1 ml 0 ebaloomulike muutusteta
23. jaanuar 2020 Pirosmani kohvik Tallinn
Raud µg/l 20 200
Värvus (Pt/Co skaala) mg/l Pt 2
Elektrijuhtivus μS/cm 405 2500
Hägusus (NTU) NTU <1.0
Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 2
Maitse (lahjendusaste) lahjendusaste 2
pH pH ühik 7.2 6.5 kuni 9.5
Mangaan µg/l <5 50
Üldkaredus (mg-ekv) mg-ekv/l 1.93
23. jaanuar 2020 Pirosmani kohvik Tallinn
Coli-laadsed bakterid (Colilert) MPN/100 ml 0 0
Escherichia coli (Colilert) MPN/100 ml 0 0
Kolooniate arv 22 °C PMÜ/1 ml 0 ebaloomulike muutusteta