TagasiTagasi
Veevärk
Nimetus
Mõigu elamukvartal
Aadressid
  • Tallinn
Omaniku/Valdaja andmed
Nimi
AS ELVESO
Aadress
Ehituse 9, Jüri alevik, Rae vald, Harju maakond
Telefon
+372 6031480
Veebiaadress
E-post
info@elveso.ee
Lisainfo
Joogivee kvaliteedi nõuete ja näitajate kohta vaata täpsemalt SIIT
Analüüside tulemused
 Vali  Vali
Proovivõtu kuupäev Proovivõtukoht Asukoht Näitaja Väärtus Piirnormid
68 proovivõttu (lehekülg 1/7)
21 november 2018 Pirosmani kohvik Tallinn pH pH ühik 6.9 6.5 kuni 9.5
21 november 2018 Pirosmani kohvik Tallinn Elektrijuhtivus μS/cm 428 2500
21 november 2018 Pirosmani kohvik Tallinn Raud µg/l 27 200
21 november 2018 Pirosmani kohvik Tallinn Hägusus (NTU) NTU <1.0
21 november 2018 Pirosmani kohvik Tallinn Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 1
21 november 2018 Pirosmani kohvik Tallinn Maitse (lahjendusaste) lahjendusaste 1
21 november 2018 Pirosmani kohvik Tallinn Värvus (Pt/Co skaala) mg/l Pt 2
21 november 2018 Pirosmani kohvik Tallinn Kolooniate arv 22 °C PMÜ/1 ml 9 ebaloomulike muutusteta
21 november 2018 Pirosmani kohvik Tallinn Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
21 november 2018 Pirosmani kohvik Tallinn Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
18 september 2018 Juhtme 26 VMS Tallinn Mangaan µg/l <5 50
18 september 2018 Juhtme 26 VMS Tallinn pH pH ühik 6.9 6.5 kuni 9.5
18 september 2018 Juhtme 26 VMS Tallinn Elektrijuhtivus μS/cm 369 2500
18 september 2018 Juhtme 26 VMS Tallinn Raud µg/l 15 200
18 september 2018 Juhtme 26 VMS Tallinn Hägusus (NTU) NTU <1.0
18 september 2018 Juhtme 26 VMS Tallinn Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 1
18 september 2018 Juhtme 26 VMS Tallinn Maitse (lahjendusaste) lahjendusaste 1
18 september 2018 Juhtme 26 VMS Tallinn Värvus (Pt/Co skaala) mg/l Pt 3
18 september 2018 Pirosmani kohvik Tallinn Diazinoon µg/l ei leitud 0.1
18 september 2018 Pirosmani kohvik Tallinn HCH, beeta µg/l ei leitud 0.1
18 september 2018 Pirosmani kohvik Tallinn HCH, alfa µg/l ei leitud 0.1
18 september 2018 Pirosmani kohvik Tallinn Etüül-paratioon µg/l ei leitud 0.1
18 september 2018 Pirosmani kohvik Tallinn Endriin µg/l ei leitud 0.1
18 september 2018 Pirosmani kohvik Tallinn beeta-Endosulfaan µg/l ei leitud 0.1
18 september 2018 Pirosmani kohvik Tallinn alfa-Endosulfaan µg/l ei leitud 0.1
18 september 2018 Pirosmani kohvik Tallinn Endosulfaansulfaat µg/l ei leitud 0.1
18 september 2018 Pirosmani kohvik Tallinn Aldriin µg/l ei leitud 0.03
18 september 2018 Pirosmani kohvik Tallinn Dieldriin µg/l ei leitud 0.03
18 september 2018 Pirosmani kohvik Tallinn Heptakloor µg/l ei leitud 0.03
18 september 2018 Pirosmani kohvik Tallinn p,p-DDT µg/l ei leitud 0.1
18 september 2018 Pirosmani kohvik Tallinn p,p-DDE µg/l ei leitud 0.1
18 september 2018 Pirosmani kohvik Tallinn o,p-DDD µg/l ei leitud 0.1
18 september 2018 Pirosmani kohvik Tallinn o,p-DDT µg/l ei leitud 0.1
18 september 2018 Pirosmani kohvik Tallinn o,p-DDE µg/l ei leitud 0.1
18 september 2018 Pirosmani kohvik Tallinn p,p-DDD µg/l ei leitud 0.1
18 september 2018 Pirosmani kohvik Tallinn Bromopropülaat µg/l ei leitud 0.1
18 september 2018 Pirosmani kohvik Tallinn Dikloorfluaniid µg/l ei leitud 0.1
18 september 2018 Pirosmani kohvik Tallinn Malatioon µg/l ei leitud 0.1
18 september 2018 Pirosmani kohvik Tallinn Vinklosoliin µg/l ei leitud 0.1
18 september 2018 Pirosmani kohvik Tallinn Trifluraliin µg/l ei leitud 0.1
18 september 2018 Pirosmani kohvik Tallinn Triallaat µg/l ei leitud 0.1
18 september 2018 Pirosmani kohvik Tallinn Tolüülfluaniid µg/l ei leitud 0.1
18 september 2018 Pirosmani kohvik Tallinn alfa-Tsüpermetriin µg/l ei leitud 0.1
18 september 2018 Pirosmani kohvik Tallinn lambda-Tsühalotriin µg/l ei leitud 0.1
18 september 2018 Pirosmani kohvik Tallinn Teknaseen µg/l ei leitud 0.1
18 september 2018 Pirosmani kohvik Tallinn HCH, gamma (Lindaan) µg/l ei leitud 0.1
18 september 2018 Pirosmani kohvik Tallinn Propikonasool µg/l ei leitud 0.1
18 september 2018 Pirosmani kohvik Tallinn Heksakloorbenseen (HCB) µg/l ei leitud 0.1
18 september 2018 Pirosmani kohvik Tallinn Klorotaloniil µg/l ei leitud 0.1
18 september 2018 Pirosmani kohvik Tallinn Metüül-kloorpürifoss µg/l ei leitud 0.1
18 september 2018 Pirosmani kohvik Tallinn Kloorpürifoss µg/l ei leitud 0.1
18 september 2018 Pirosmani kohvik Tallinn Kloorfenvinfoss µg/l ei leitud 0.1
18 september 2018 Pirosmani kohvik Tallinn Heptakloorepoksiid-β-isomeer µg/l ei leitud 0.03
18 september 2018 Pirosmani kohvik Tallinn trans-Heptakloorepoksiid µg/l ei leitud 0.03
18 september 2018 Pirosmani kohvik Tallinn cis-Heptakloorepoksiid µg/l ei leitud 0.03
18 september 2018 Pirosmani kohvik Tallinn Pestitsiidide summa µg/l ei leitud 0.50
18 september 2018 Pirosmani kohvik Tallinn Protsümidoon µg/l ei leitud 0.1
18 september 2018 Juhtme 26 VMS Tallinn Kolooniate arv 22 °C PMÜ/1 ml <4 ebaloomulike muutusteta
18 september 2018 Juhtme 26 VMS Tallinn Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
18 september 2018 Juhtme 26 VMS Tallinn Enterokokid PMÜ/100 ml 0 0
18 september 2018 Juhtme 26 VMS Tallinn Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
18 september 2018 Pirosmani kohvik Tallinn Seleen µg/l <1.0 10
18 september 2018 Pirosmani kohvik Tallinn Trihalometaanide summa µg/l 41 100
18 september 2018 Pirosmani kohvik Tallinn Benseen µg/l <0.1 1.0
18 september 2018 Pirosmani kohvik Tallinn 1,2-dikloroetaan µg/l <0.1 3.0
18 september 2018 Pirosmani kohvik Tallinn Tetrakloroeteen ja trikloroeteen µg/l <0.1 10
18 september 2018 Pirosmani kohvik Tallinn Sulfaat mg/l 18 250
18 september 2018 Pirosmani kohvik Tallinn Alumiinium µg/l 98 200
18 september 2018 Pirosmani kohvik Tallinn Hägusus (NTU) NTU <1.0
18 september 2018 Pirosmani kohvik Tallinn pH pH ühik 6.9 6.5 kuni 9.5
18 september 2018 Pirosmani kohvik Tallinn Elektrijuhtivus μS/cm 373 2500
18 september 2018 Pirosmani kohvik Tallinn Maitse (lahjendusaste) lahjendusaste 1
18 september 2018 Pirosmani kohvik Tallinn Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 1
18 september 2018 Pirosmani kohvik Tallinn Värvus (Pt/Co skaala) mg/l Pt 3
18 september 2018 Pirosmani kohvik Tallinn Raud µg/l 30 200
18 september 2018 Pirosmani kohvik Tallinn Nitraat mg/l <0.45 50
18 september 2018 Pirosmani kohvik Tallinn Ammoonium mg/l <0.05 0.50
18 september 2018 Pirosmani kohvik Tallinn Oksüdeeritavus mg/l O2 4.6 5.0
18 september 2018 Pirosmani kohvik Tallinn Kaadmium µg/l <0.1 5.0
18 september 2018 Pirosmani kohvik Tallinn Plii µg/l 0.3 10
18 september 2018 Pirosmani kohvik Tallinn Nitrit mg/l <0.010 0.5
18 september 2018 Pirosmani kohvik Tallinn Tsüaniid µg/l <3 50
18 september 2018 Pirosmani kohvik Tallinn Boor mg/l <0.06 1.0
18 september 2018 Pirosmani kohvik Tallinn Fluoriid mg/l <0.15 1.5
18 september 2018 Pirosmani kohvik Tallinn Kloriid mg/l 33 250
18 september 2018 Pirosmani kohvik Tallinn Antimon µg/l 0.1 5.0
18 september 2018 Pirosmani kohvik Tallinn Kroom µg/l <0.2 50
18 september 2018 Pirosmani kohvik Tallinn Nikkel µg/l <1.0 20
18 september 2018 Pirosmani kohvik Tallinn Vask mg/l 0.005 2.0
18 september 2018 Pirosmani kohvik Tallinn Mangaan µg/l <2.0 50
18 september 2018 Pirosmani kohvik Tallinn Arseen µg/l 0.5 10
18 september 2018 Pirosmani kohvik Tallinn Elavhõbe µg/l <0.2 1.0
18 september 2018 Pirosmani kohvik Tallinn Naatrium mg/l 7.1 200
18 september 2018 Pirosmani kohvik Tallinn Benso(a)püreen µg/l <0.001 0.010
18 september 2018 Pirosmani kohvik Tallinn PAH-d summa μg/l <0.05 0.1
13 juuni 2018 Pirosmani kohvik Tallinn Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
13 juuni 2018 Pirosmani kohvik Tallinn Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
13 juuni 2018 Pirosmani kohvik Tallinn Mangaan µg/l <5 50
13 juuni 2018 Pirosmani kohvik Tallinn pH pH ühik 6.9 6.5 kuni 9.5
13 juuni 2018 Pirosmani kohvik Tallinn Elektrijuhtivus μS/cm 437 2500
13 juuni 2018 Pirosmani kohvik Tallinn Üldkaredus (mg-ekv) mg-ekv/l 3.7
13 juuni 2018 Pirosmani kohvik Tallinn Ammoonium mg/l <0.05 0.50
13 juuni 2018 Pirosmani kohvik Tallinn Raud µg/l 38 200
13 juuni 2018 Pirosmani kohvik Tallinn Hägusus (NTU) NTU <1.0
13 juuni 2018 Pirosmani kohvik Tallinn Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 2
13 juuni 2018 Pirosmani kohvik Tallinn Maitse (lahjendusaste) lahjendusaste 2
13 juuni 2018 Pirosmani kohvik Tallinn Värvus (Pt/Co skaala) mg/l Pt 2
20 märts 2018 Baltfleks AS Läike tee 24, Rae vald, Harju maakond Raud µg/l 20 200
20 märts 2018 Baltfleks AS Läike tee 24, Rae vald, Harju maakond Ammoonium mg/l <0.05 0.50
20 märts 2018 Baltfleks AS Läike tee 24, Rae vald, Harju maakond Elektrijuhtivus μS/cm 451 2500
20 märts 2018 Baltfleks AS Läike tee 24, Rae vald, Harju maakond pH pH ühik 7.2 6.5 kuni 9.5
20 märts 2018 Baltfleks AS Läike tee 24, Rae vald, Harju maakond Hägusus (NTU) NTU <1.0
20 märts 2018 Baltfleks AS Läike tee 24, Rae vald, Harju maakond Värvus (Pt/Co skaala) mg/l Pt 4
20 märts 2018 Baltfleks AS Läike tee 24, Rae vald, Harju maakond Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 1
20 märts 2018 Baltfleks AS Läike tee 24, Rae vald, Harju maakond Maitse (lahjendusaste) lahjendusaste 1
20 märts 2018 Baltfleks AS Läike tee 24, Rae vald, Harju maakond Mangaan µg/l 7 50
20 märts 2018 Baltfleks AS Läike tee 24, Rae vald, Harju maakond Kolooniate arv 22 °C PMÜ/1 ml <4 ebaloomulike muutusteta
20 märts 2018 Baltfleks AS Läike tee 24, Rae vald, Harju maakond Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
20 märts 2018 Baltfleks AS Läike tee 24, Rae vald, Harju maakond Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0