TagasiTagasi
Veevärk
Nimetus
Mõigu elamukvartal
Aadressid
  • Tallinn
Omaniku/Valdaja andmed
Nimi
AS ELVESO
Aadress
Ehituse 9, Jüri alevik, Rae vald, Harju maakond
Telefon
+372 6031480
Veebiaadress
E-post
info@elveso.ee
Lisainfo
Joogivee kvaliteedi nõuete ja näitajate kohta vaata täpsemalt SIIT
Analüüside tulemused
 Vali  Vali
Proovivõtu kuupäev Proovivõtukoht Asukoht Näitaja Väärtus Piirnormid
72 proovivõttu (lehekülg 1/8)
25 aprill 2019 Pirosmani kohvik Tallinn Mangaan µg/l <5 50
25 aprill 2019 Pirosmani kohvik Tallinn pH pH ühik 6.9 6.5 kuni 9.5
25 aprill 2019 Pirosmani kohvik Tallinn Elektrijuhtivus μS/cm 408 2500
25 aprill 2019 Pirosmani kohvik Tallinn Raud µg/l 11 200
25 aprill 2019 Pirosmani kohvik Tallinn Hägusus (NTU) NTU 1.2
25 aprill 2019 Pirosmani kohvik Tallinn Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 1
25 aprill 2019 Pirosmani kohvik Tallinn Maitse (lahjendusaste) lahjendusaste 1
25 aprill 2019 Pirosmani kohvik Tallinn Värvus (Pt/Co skaala) mg/l Pt 3
25 aprill 2019 Pirosmani kohvik Tallinn Coli-laadsed bakterid (Colilert) MPN/100 ml 0 0
25 aprill 2019 Pirosmani kohvik Tallinn Escherichia coli (Colilert) MPN/100 ml 0 0
25 aprill 2019 Pirosmani kohvik Tallinn Kolooniate arv 22 °C PMÜ/1 ml 0 ebaloomulike muutusteta
11 märts 2019 Juhtme 26 VMS Tallinn Mangaan µg/l 10 50
11 märts 2019 Juhtme 26 VMS Tallinn pH pH ühik 6.9 6.5 kuni 9.5
11 märts 2019 Juhtme 26 VMS Tallinn Elektrijuhtivus μS/cm 440 2500
11 märts 2019 Juhtme 26 VMS Tallinn Raud µg/l 18 200
11 märts 2019 Juhtme 26 VMS Tallinn Hägusus (NTU) NTU <1.0
11 märts 2019 Juhtme 26 VMS Tallinn Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 1
11 märts 2019 Juhtme 26 VMS Tallinn Maitse (lahjendusaste) lahjendusaste 1
11 märts 2019 Juhtme 26 VMS Tallinn Värvus (Pt/Co skaala) mg/l Pt 3
11 märts 2019 Juhtme 26 VMS Tallinn Coli-laadsed bakterid (Colilert) MPN/100 ml 0 0
11 märts 2019 Juhtme 26 VMS Tallinn Escherichia coli (Colilert) MPN/100 ml 0 0
11 märts 2019 Juhtme 26 VMS Tallinn Kolooniate arv 22 °C PMÜ/1 ml <4 ebaloomulike muutusteta
21 november 2018 Pirosmani kohvik Tallinn pH pH ühik 6.9 6.5 kuni 9.5
21 november 2018 Pirosmani kohvik Tallinn Elektrijuhtivus μS/cm 428 2500
21 november 2018 Pirosmani kohvik Tallinn Raud µg/l 27 200
21 november 2018 Pirosmani kohvik Tallinn Hägusus (NTU) NTU <1.0
21 november 2018 Pirosmani kohvik Tallinn Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 1
21 november 2018 Pirosmani kohvik Tallinn Maitse (lahjendusaste) lahjendusaste 1
21 november 2018 Pirosmani kohvik Tallinn Värvus (Pt/Co skaala) mg/l Pt 2
21 november 2018 Pirosmani kohvik Tallinn Kolooniate arv 22 °C PMÜ/1 ml 9 ebaloomulike muutusteta
21 november 2018 Pirosmani kohvik Tallinn Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
21 november 2018 Pirosmani kohvik Tallinn Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
18 september 2018 Juhtme 26 VMS Tallinn Mangaan µg/l <5 50
18 september 2018 Juhtme 26 VMS Tallinn pH pH ühik 6.9 6.5 kuni 9.5
18 september 2018 Juhtme 26 VMS Tallinn Elektrijuhtivus μS/cm 369 2500
18 september 2018 Juhtme 26 VMS Tallinn Raud µg/l 15 200
18 september 2018 Juhtme 26 VMS Tallinn Hägusus (NTU) NTU <1.0
18 september 2018 Juhtme 26 VMS Tallinn Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 1
18 september 2018 Juhtme 26 VMS Tallinn Maitse (lahjendusaste) lahjendusaste 1
18 september 2018 Juhtme 26 VMS Tallinn Värvus (Pt/Co skaala) mg/l Pt 3
18 september 2018 Pirosmani kohvik Tallinn Diazinoon µg/l ei leitud 0.1
18 september 2018 Pirosmani kohvik Tallinn HCH, beeta µg/l ei leitud 0.1
18 september 2018 Pirosmani kohvik Tallinn HCH, alfa µg/l ei leitud 0.1
18 september 2018 Pirosmani kohvik Tallinn Etüül-paratioon µg/l ei leitud 0.1
18 september 2018 Pirosmani kohvik Tallinn Endriin µg/l ei leitud 0.1
18 september 2018 Pirosmani kohvik Tallinn beeta-Endosulfaan µg/l ei leitud 0.1
18 september 2018 Pirosmani kohvik Tallinn alfa-Endosulfaan µg/l ei leitud 0.1
18 september 2018 Pirosmani kohvik Tallinn Endosulfaansulfaat µg/l ei leitud 0.1
18 september 2018 Pirosmani kohvik Tallinn Aldriin µg/l ei leitud 0.03
18 september 2018 Pirosmani kohvik Tallinn Dieldriin µg/l ei leitud 0.03
18 september 2018 Pirosmani kohvik Tallinn Heptakloor µg/l ei leitud 0.03
18 september 2018 Pirosmani kohvik Tallinn p,p-DDT µg/l ei leitud 0.1
18 september 2018 Pirosmani kohvik Tallinn p,p-DDE µg/l ei leitud 0.1
18 september 2018 Pirosmani kohvik Tallinn o,p-DDD µg/l ei leitud 0.1
18 september 2018 Pirosmani kohvik Tallinn o,p-DDT µg/l ei leitud 0.1
18 september 2018 Pirosmani kohvik Tallinn o,p-DDE µg/l ei leitud 0.1
18 september 2018 Pirosmani kohvik Tallinn p,p-DDD µg/l ei leitud 0.1
18 september 2018 Pirosmani kohvik Tallinn Bromopropülaat µg/l ei leitud 0.1
18 september 2018 Pirosmani kohvik Tallinn Dikloorfluaniid µg/l ei leitud 0.1
18 september 2018 Pirosmani kohvik Tallinn Malatioon µg/l ei leitud 0.1
18 september 2018 Pirosmani kohvik Tallinn Vinklosoliin µg/l ei leitud 0.1
18 september 2018 Pirosmani kohvik Tallinn Trifluraliin µg/l ei leitud 0.1
18 september 2018 Pirosmani kohvik Tallinn Triallaat µg/l ei leitud 0.1
18 september 2018 Pirosmani kohvik Tallinn Tolüülfluaniid µg/l ei leitud 0.1
18 september 2018 Pirosmani kohvik Tallinn alfa-Tsüpermetriin µg/l ei leitud 0.1
18 september 2018 Pirosmani kohvik Tallinn lambda-Tsühalotriin µg/l ei leitud 0.1
18 september 2018 Pirosmani kohvik Tallinn Teknaseen µg/l ei leitud 0.1
18 september 2018 Pirosmani kohvik Tallinn HCH, gamma (Lindaan) µg/l ei leitud 0.1
18 september 2018 Pirosmani kohvik Tallinn Propikonasool µg/l ei leitud 0.1
18 september 2018 Pirosmani kohvik Tallinn Heksakloorbenseen (HCB) µg/l ei leitud 0.1
18 september 2018 Pirosmani kohvik Tallinn Klorotaloniil µg/l ei leitud 0.1
18 september 2018 Pirosmani kohvik Tallinn Metüül-kloorpürifoss µg/l ei leitud 0.1
18 september 2018 Pirosmani kohvik Tallinn Kloorpürifoss µg/l ei leitud 0.1
18 september 2018 Pirosmani kohvik Tallinn Kloorfenvinfoss µg/l ei leitud 0.1
18 september 2018 Pirosmani kohvik Tallinn Heptakloorepoksiid-β-isomeer µg/l ei leitud 0.03
18 september 2018 Pirosmani kohvik Tallinn trans-Heptakloorepoksiid µg/l ei leitud 0.03
18 september 2018 Pirosmani kohvik Tallinn cis-Heptakloorepoksiid µg/l ei leitud 0.03
18 september 2018 Pirosmani kohvik Tallinn Pestitsiidide summa µg/l ei leitud 0.50
18 september 2018 Pirosmani kohvik Tallinn Protsümidoon µg/l ei leitud 0.1
18 september 2018 Juhtme 26 VMS Tallinn Kolooniate arv 22 °C PMÜ/1 ml <4 ebaloomulike muutusteta
18 september 2018 Juhtme 26 VMS Tallinn Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
18 september 2018 Juhtme 26 VMS Tallinn Enterokokid PMÜ/100 ml 0 0
18 september 2018 Juhtme 26 VMS Tallinn Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
18 september 2018 Pirosmani kohvik Tallinn Seleen µg/l <1.0 10
18 september 2018 Pirosmani kohvik Tallinn Trihalometaanide summa µg/l 41 100
18 september 2018 Pirosmani kohvik Tallinn Benseen µg/l <0.1 1.0
18 september 2018 Pirosmani kohvik Tallinn 1,2-dikloroetaan µg/l <0.1 3.0
18 september 2018 Pirosmani kohvik Tallinn Tetrakloroeteen ja trikloroeteen µg/l <0.1 10
18 september 2018 Pirosmani kohvik Tallinn Sulfaat mg/l 18 250
18 september 2018 Pirosmani kohvik Tallinn Alumiinium µg/l 98 200
18 september 2018 Pirosmani kohvik Tallinn Hägusus (NTU) NTU <1.0
18 september 2018 Pirosmani kohvik Tallinn pH pH ühik 6.9 6.5 kuni 9.5
18 september 2018 Pirosmani kohvik Tallinn Elektrijuhtivus μS/cm 373 2500
18 september 2018 Pirosmani kohvik Tallinn Maitse (lahjendusaste) lahjendusaste 1
18 september 2018 Pirosmani kohvik Tallinn Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 1
18 september 2018 Pirosmani kohvik Tallinn Värvus (Pt/Co skaala) mg/l Pt 3
18 september 2018 Pirosmani kohvik Tallinn Raud µg/l 30 200
18 september 2018 Pirosmani kohvik Tallinn Nitraat mg/l <0.45 50
18 september 2018 Pirosmani kohvik Tallinn Ammoonium mg/l <0.05 0.50
18 september 2018 Pirosmani kohvik Tallinn Oksüdeeritavus mg/l O2 4.6 5.0
18 september 2018 Pirosmani kohvik Tallinn Kaadmium µg/l <0.1 5.0
18 september 2018 Pirosmani kohvik Tallinn Plii µg/l 0.3 10
18 september 2018 Pirosmani kohvik Tallinn Nitrit mg/l <0.010 0.5
18 september 2018 Pirosmani kohvik Tallinn Tsüaniid µg/l <3 50
18 september 2018 Pirosmani kohvik Tallinn Boor mg/l <0.06 1.0
18 september 2018 Pirosmani kohvik Tallinn Fluoriid mg/l <0.15 1.5
18 september 2018 Pirosmani kohvik Tallinn Kloriid mg/l 33 250
18 september 2018 Pirosmani kohvik Tallinn Antimon µg/l 0.1 5.0
18 september 2018 Pirosmani kohvik Tallinn Kroom µg/l <0.2 50
18 september 2018 Pirosmani kohvik Tallinn Nikkel µg/l <1.0 20
18 september 2018 Pirosmani kohvik Tallinn Vask mg/l 0.005 2.0
18 september 2018 Pirosmani kohvik Tallinn Mangaan µg/l <2.0 50
18 september 2018 Pirosmani kohvik Tallinn Arseen µg/l 0.5 10
18 september 2018 Pirosmani kohvik Tallinn Elavhõbe µg/l <0.2 1.0
18 september 2018 Pirosmani kohvik Tallinn Naatrium mg/l 7.1 200
18 september 2018 Pirosmani kohvik Tallinn Benso(a)püreen µg/l <0.001 0.010
18 september 2018 Pirosmani kohvik Tallinn PAH-d summa μg/l <0.05 0.1