TagasiTagasi
Veevärk
Nimetus
Karepa Noortelaagri veevärk
Aadressid
  • Karepa küla, Haljala vald, Lääne-Viru maakond
Omaniku/Valdaja andmed
Nimi
Tallinna Huvikeskus "Kullo"
Aadress
Mustamäe tee 59, Tallinn
Telefon
664 6100
Veebiaadress
E-post
kantselei@kullo.ee
Lisainfo
Joogivee kvaliteedi nõuete ja näitajate kohta vaata täpsemalt SIIT
Analüüside tulemused
 Vali  Vali
Proovivõtu kuupäev Proovivõtukoht Asukoht Näitaja Väärtus Piirnormid
22 proovivõttu (lehekülg 1/3)
18 juuni 2019 Noortelaagri köök Karepa küla, Haljala vald, Lääne-Viru maakond Värvus (Pt/Co skaala) mg/l Pt 8.8
18 juuni 2019 Noortelaagri köök Karepa küla, Haljala vald, Lääne-Viru maakond pH pH ühik 7.82 6.5 kuni 9.5
18 juuni 2019 Noortelaagri köök Karepa küla, Haljala vald, Lääne-Viru maakond Maitse (lahjendusaste) lahjendusaste 1
18 juuni 2019 Noortelaagri köök Karepa küla, Haljala vald, Lääne-Viru maakond Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 1
18 juuni 2019 Noortelaagri köök Karepa küla, Haljala vald, Lääne-Viru maakond Hägusus (NTU) NTU 0.65
18 juuni 2019 Noortelaagri köök Karepa küla, Haljala vald, Lääne-Viru maakond Elektrijuhtivus μS/cm 776 2500
18 juuni 2019 Noortelaagri köök Karepa küla, Haljala vald, Lääne-Viru maakond Ammoonium mg/l 1.03 0.50
18 juuni 2019 Noortelaagri köök Karepa küla, Haljala vald, Lääne-Viru maakond Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
18 juuni 2019 Noortelaagri köök Karepa küla, Haljala vald, Lääne-Viru maakond Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
18 juuni 2019 Noortelaagri köök Karepa küla, Haljala vald, Lääne-Viru maakond Seleen µg/l <1.0 10
18 juuni 2019 Noortelaagri köök Karepa küla, Haljala vald, Lääne-Viru maakond Arseen µg/l 2.0 10
22 mai 2018 Noortelaagri köök Karepa küla, Haljala vald, Lääne-Viru maakond Hägusus (NTU) NTU 0.54
22 mai 2018 Noortelaagri köök Karepa küla, Haljala vald, Lääne-Viru maakond Kloriid mg/l 144 250
22 mai 2018 Noortelaagri köök Karepa küla, Haljala vald, Lääne-Viru maakond Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 1
22 mai 2018 Noortelaagri köök Karepa küla, Haljala vald, Lääne-Viru maakond Maitse (lahjendusaste) lahjendusaste 1
22 mai 2018 Noortelaagri köök Karepa küla, Haljala vald, Lääne-Viru maakond Oksüdeeritavus mg/l O2 0.8 5.0
22 mai 2018 Noortelaagri köök Karepa küla, Haljala vald, Lääne-Viru maakond pH pH ühik 7.7 6.5 kuni 9.5
22 mai 2018 Noortelaagri köök Karepa küla, Haljala vald, Lääne-Viru maakond Raud µg/l <100 200
22 mai 2018 Noortelaagri köök Karepa küla, Haljala vald, Lääne-Viru maakond Sulfaat mg/l 3.3 250
22 mai 2018 Noortelaagri köök Karepa küla, Haljala vald, Lääne-Viru maakond Värvus (Pt/Co skaala) mg/l Pt 12.9
22 mai 2018 Noortelaagri köök Karepa küla, Haljala vald, Lääne-Viru maakond Elektrijuhtivus μS/cm 764 2500
22 mai 2018 Noortelaagri köök Karepa küla, Haljala vald, Lääne-Viru maakond Ammoonium mg/l <0.08 0.50
22 mai 2018 Noortelaagri köök Karepa küla, Haljala vald, Lääne-Viru maakond Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
22 mai 2018 Noortelaagri köök Karepa küla, Haljala vald, Lääne-Viru maakond Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
22 mai 2018 Noortelaagri köök Karepa küla, Haljala vald, Lääne-Viru maakond Naatrium mg/l 159.8 200
18 juuli 2017 Noortelaagri köök Karepa küla, Haljala vald, Lääne-Viru maakond Ammoonium mg/l <0.08 0.50
18 juuli 2017 Noortelaagri köök Karepa küla, Haljala vald, Lääne-Viru maakond Raud µg/l <100 200
30 mai 2017 Noortelaagri köök Karepa küla, Haljala vald, Lääne-Viru maakond Värvus (Pt/Co skaala) mg/l Pt 27.5
30 mai 2017 Noortelaagri köök Karepa küla, Haljala vald, Lääne-Viru maakond Raud µg/l 1475 200
30 mai 2017 Noortelaagri köök Karepa küla, Haljala vald, Lääne-Viru maakond pH pH ühik 7.51 6.5 kuni 9.5
30 mai 2017 Noortelaagri köök Karepa küla, Haljala vald, Lääne-Viru maakond Maitse (lahjendusaste) lahjendusaste 2
30 mai 2017 Noortelaagri köök Karepa küla, Haljala vald, Lääne-Viru maakond Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 2
30 mai 2017 Noortelaagri köök Karepa küla, Haljala vald, Lääne-Viru maakond Hägusus (NTU) NTU 8.1
30 mai 2017 Noortelaagri köök Karepa küla, Haljala vald, Lääne-Viru maakond Elektrijuhtivus μS/cm 563 2500
30 mai 2017 Noortelaagri köök Karepa küla, Haljala vald, Lääne-Viru maakond Ammoonium mg/l 1.07 0.50
30 mai 2017 Noortelaagri köök Karepa küla, Haljala vald, Lääne-Viru maakond Kolooniate arv 22 °C PMÜ/1 ml 4 ebaloomulike muutusteta
30 mai 2017 Noortelaagri köök Karepa küla, Haljala vald, Lääne-Viru maakond Kaadmium µg/l <0.1 5.0
23 mai 2017 Noortelaagri köök Karepa küla, Haljala vald, Lääne-Viru maakond Raud µg/l 1550 200
23 mai 2017 Noortelaagri köök Karepa küla, Haljala vald, Lääne-Viru maakond Enterokokid PMÜ/100 ml 0 0
23 mai 2017 Noortelaagri köök Karepa küla, Haljala vald, Lääne-Viru maakond Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
23 mai 2017 Noortelaagri köök Karepa küla, Haljala vald, Lääne-Viru maakond Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
28 juuli 2016 Noortelaagri köök Karepa küla, Haljala vald, Lääne-Viru maakond Raud µg/l <100 200
19 juuli 2016 Noortelaagri köök Karepa küla, Haljala vald, Lääne-Viru maakond Raud µg/l 858 200
19 juuli 2016 Noortelaagri köök Karepa küla, Haljala vald, Lääne-Viru maakond Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
19 juuli 2016 Noortelaagri köök Karepa küla, Haljala vald, Lääne-Viru maakond Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
19 juuli 2016 Noortelaagri köök Karepa küla, Haljala vald, Lääne-Viru maakond Enterokokid PMÜ/100 ml 0 0