TagasiTagasi
Veevärk
Nimetus
Karepa Noortelaagri veevärk
Aadressid
  • Karepa küla, Haljala vald, Lääne-Viru maakond
Omaniku/Valdaja andmed
Nimi
Tallinna Huvikeskus Kullo
Aadress
Mustamäe tee 59, Kristiine linnaosa, Tallinn
Telefon
+372 6646100
Veebiaadress
E-post
kullo@kullo.ee
Lisainfo
Joogivee kvaliteedi nõuete ja näitajate kohta vaata täpsemalt SIIT
Analüüside tulemused
 Vali  Vali
Proovivõtu kuupäev Proovivõtukoht Asukoht Näitaja Väärtus Piirnormid Märkused
24 proovivõttu (lehekülg 1/3)
18. juuni 2020 Noortelaagri köök Karepa küla, Haljala vald, Lääne-Viru maakond
Ammoonium mg/l <0.08 0.50
Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 1
Maitse (lahjendusaste) lahjendusaste 1
pH pH ühik 8.11 6.5 kuni 9.5
Värvus (Pt/Co skaala) mg/l Pt 14.6
Hägusus (NTU) NTU <0.5
Elektrijuhtivus μS/cm 798 2500
Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
18. juuni 2020 Noortelaagri köök Karepa küla, Haljala vald, Lääne-Viru maakond
Antimon µg/l <0.1 5.0
Elavhõbe µg/l <0.2 1.0
18. juuni 2019 Noortelaagri köök Karepa küla, Haljala vald, Lääne-Viru maakond
Värvus (Pt/Co skaala) mg/l Pt 8.8
pH pH ühik 7.82 6.5 kuni 9.5
Maitse (lahjendusaste) lahjendusaste 1
Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 1
Hägusus (NTU) NTU 0.65
Elektrijuhtivus μS/cm 776 2500
Ammoonium mg/l 1.03 0.50
Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
18. juuni 2019 Noortelaagri köök Karepa küla, Haljala vald, Lääne-Viru maakond
Seleen µg/l <1.0 10
Arseen µg/l 2.0 10
22. mai 2018 Noortelaagri köök Karepa küla, Haljala vald, Lääne-Viru maakond
Hägusus (NTU) NTU 0.54
Kloriid mg/l 144 250
Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 1
Maitse (lahjendusaste) lahjendusaste 1
Oksüdeeritavus mg/l O2 0.8 5.0
pH pH ühik 7.7 6.5 kuni 9.5
Raud µg/l <100 200
Sulfaat mg/l 3.3 250
Värvus (Pt/Co skaala) mg/l Pt 12.9
Elektrijuhtivus μS/cm 764 2500
Ammoonium mg/l <0.08 0.50
Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
22. mai 2018 Noortelaagri köök Karepa küla, Haljala vald, Lääne-Viru maakond
Naatrium mg/l 159.8 200
18. juuli 2017 Noortelaagri köök Karepa küla, Haljala vald, Lääne-Viru maakond
Ammoonium mg/l <0.08 0.50
Raud µg/l <100 200
30. mai 2017 Noortelaagri köök Karepa küla, Haljala vald, Lääne-Viru maakond
Värvus (Pt/Co skaala) mg/l Pt 27.5
Raud µg/l 1475 200
pH pH ühik 7.51 6.5 kuni 9.5
Maitse (lahjendusaste) lahjendusaste 2
Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 2
Hägusus (NTU) NTU 8.1
Elektrijuhtivus μS/cm 563 2500
Ammoonium mg/l 1.07 0.50
Kolooniate arv 22 °C PMÜ/1 ml 4 ebaloomulike muutusteta
30. mai 2017 Noortelaagri köök Karepa küla, Haljala vald, Lääne-Viru maakond
Kaadmium µg/l <0.1 5.0
23. mai 2017 Noortelaagri köök Karepa küla, Haljala vald, Lääne-Viru maakond
Raud µg/l 1550 200
Enterokokid PMÜ/100 ml 0 0
Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0