TagasiTagasi
Veevärk
Nimetus
Levala küla veevärk
Aadressid
  • Levala küla, Rakvere vald, Lääne-Viru maakond
Omaniku/Valdaja andmed
Nimi
Rakvere Vallavalitsus
Aadress
Kooli tn 2, Sõmeru alevik, Rakvere vald, Lääne-Viru maakond
Telefon
+372 329 5944
Veebiaadress
https://www.rakverevald.ee/uldinfo
E-post
vallavalitsus@rakverevald.ee
Lisainfo
Joogivee kvaliteedi nõuete ja näitajate kohta vaata täpsemalt SIIT
Analüüside tulemused
 Vali  Vali
Proovivõtu kuupäev Proovivõtukoht Asukoht Näitaja Väärtus Piirnormid
19 proovivõttu (lehekülg 1/2)
4 juuni 2019 Eramu köök (A.Sirogorov) Levala küla, Rakvere vald, Lääne-Viru maakond Nitraat mg/l 23.2 50
4 juuni 2019 Eramu köök (A.Sirogorov) Levala küla, Rakvere vald, Lääne-Viru maakond Värvus (Pt/Co skaala) mg/l Pt 5.4
4 juuni 2019 Eramu köök (A.Sirogorov) Levala küla, Rakvere vald, Lääne-Viru maakond Elektrijuhtivus μS/cm 640 2500
4 juuni 2019 Eramu köök (A.Sirogorov) Levala küla, Rakvere vald, Lääne-Viru maakond Hägusus (NTU) NTU 1.49
4 juuni 2019 Eramu köök (A.Sirogorov) Levala küla, Rakvere vald, Lääne-Viru maakond Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 1
4 juuni 2019 Eramu köök (A.Sirogorov) Levala küla, Rakvere vald, Lääne-Viru maakond Maitse (lahjendusaste) lahjendusaste 1
4 juuni 2019 Eramu köök (A.Sirogorov) Levala küla, Rakvere vald, Lääne-Viru maakond Nitrit mg/l <0.004 0.5
4 juuni 2019 Eramu köök (A.Sirogorov) Levala küla, Rakvere vald, Lääne-Viru maakond pH pH ühik 7.37 6.5 kuni 9.5
4 juuni 2019 Eramu köök (A.Sirogorov) Levala küla, Rakvere vald, Lääne-Viru maakond Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
4 juuni 2019 Eramu köök (A.Sirogorov) Levala küla, Rakvere vald, Lääne-Viru maakond Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
4 juuni 2019 Eramu köök (A.Sirogorov) Levala küla, Rakvere vald, Lääne-Viru maakond Kolooniate arv 22 °C PMÜ/1 ml <4 ebaloomulike muutusteta
10 detsember 2018 Eramu köök (A.Sirogorov) Levala küla, Rakvere vald, Lääne-Viru maakond Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
10 detsember 2018 Eramu köök (A.Sirogorov) Levala küla, Rakvere vald, Lääne-Viru maakond Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
10 detsember 2018 Eramu köök (A.Sirogorov) Levala küla, Rakvere vald, Lääne-Viru maakond Värvus (Pt-Co ühik) Pt-Co ühik 5
10 detsember 2018 Eramu köök (A.Sirogorov) Levala küla, Rakvere vald, Lääne-Viru maakond pH pH ühik 7.46 6.5 kuni 9.5
10 detsember 2018 Eramu köök (A.Sirogorov) Levala küla, Rakvere vald, Lääne-Viru maakond Hägusus (FAU) FAU 1
10 detsember 2018 Eramu köök (A.Sirogorov) Levala küla, Rakvere vald, Lääne-Viru maakond Maitse (pallides) pall 0
10 detsember 2018 Eramu köök (A.Sirogorov) Levala küla, Rakvere vald, Lääne-Viru maakond Lõhn (pallides) pall 0
10 detsember 2018 Eramu köök (A.Sirogorov) Levala küla, Rakvere vald, Lääne-Viru maakond Elektrijuhtivus μS/cm 567 2500
10 detsember 2018 Eramu köök (A.Sirogorov) Levala küla, Rakvere vald, Lääne-Viru maakond Ammoonium mg/l 0.05 0.50
31 mai 2018 Eramu köök(A.Sirogorov) Levala küla, Rakvere vald, Lääne-Viru maakond Diazinoon µg/l ei leitud 0.1
31 mai 2018 Eramu köök(A.Sirogorov) Levala küla, Rakvere vald, Lääne-Viru maakond HCH, beeta µg/l ei leitud 0.1
31 mai 2018 Eramu köök(A.Sirogorov) Levala küla, Rakvere vald, Lääne-Viru maakond HCH, alfa µg/l ei leitud 0.1
31 mai 2018 Eramu köök(A.Sirogorov) Levala küla, Rakvere vald, Lääne-Viru maakond Etüül-paratioon µg/l ei leitud 0.1
31 mai 2018 Eramu köök(A.Sirogorov) Levala küla, Rakvere vald, Lääne-Viru maakond Endriin µg/l ei leitud 0.1
31 mai 2018 Eramu köök(A.Sirogorov) Levala küla, Rakvere vald, Lääne-Viru maakond beeta-Endosulfaan µg/l ei leitud 0.1
31 mai 2018 Eramu köök(A.Sirogorov) Levala küla, Rakvere vald, Lääne-Viru maakond alfa-Endosulfaan µg/l ei leitud 0.1
31 mai 2018 Eramu köök(A.Sirogorov) Levala küla, Rakvere vald, Lääne-Viru maakond Endosulfaansulfaat µg/l ei leitud 0.1
31 mai 2018 Eramu köök(A.Sirogorov) Levala küla, Rakvere vald, Lääne-Viru maakond Aldriin µg/l ei leitud 0.03
31 mai 2018 Eramu köök(A.Sirogorov) Levala küla, Rakvere vald, Lääne-Viru maakond Dieldriin µg/l ei leitud 0.03
31 mai 2018 Eramu köök(A.Sirogorov) Levala küla, Rakvere vald, Lääne-Viru maakond Heptakloor µg/l ei leitud 0.03
31 mai 2018 Eramu köök(A.Sirogorov) Levala küla, Rakvere vald, Lääne-Viru maakond p,p-DDT µg/l ei leitud 0.1
31 mai 2018 Eramu köök(A.Sirogorov) Levala küla, Rakvere vald, Lääne-Viru maakond p,p-DDE µg/l ei leitud 0.1
31 mai 2018 Eramu köök(A.Sirogorov) Levala küla, Rakvere vald, Lääne-Viru maakond o,p-DDD µg/l ei leitud 0.1
31 mai 2018 Eramu köök(A.Sirogorov) Levala küla, Rakvere vald, Lääne-Viru maakond o,p-DDT µg/l ei leitud 0.1
31 mai 2018 Eramu köök(A.Sirogorov) Levala küla, Rakvere vald, Lääne-Viru maakond o,p-DDE µg/l ei leitud 0.1
31 mai 2018 Eramu köök(A.Sirogorov) Levala küla, Rakvere vald, Lääne-Viru maakond p,p-DDD µg/l ei leitud 0.1
31 mai 2018 Eramu köök(A.Sirogorov) Levala küla, Rakvere vald, Lääne-Viru maakond Bromopropülaat µg/l ei leitud 0.1
31 mai 2018 Eramu köök(A.Sirogorov) Levala küla, Rakvere vald, Lääne-Viru maakond Dikloorfluaniid µg/l ei leitud 0.1
31 mai 2018 Eramu köök(A.Sirogorov) Levala küla, Rakvere vald, Lääne-Viru maakond Malatioon µg/l ei leitud 0.1
31 mai 2018 Eramu köök(A.Sirogorov) Levala küla, Rakvere vald, Lääne-Viru maakond Vinklosoliin µg/l ei leitud 0.1
31 mai 2018 Eramu köök(A.Sirogorov) Levala küla, Rakvere vald, Lääne-Viru maakond Trifluraliin µg/l ei leitud 0.1
31 mai 2018 Eramu köök(A.Sirogorov) Levala küla, Rakvere vald, Lääne-Viru maakond Triallaat µg/l ei leitud 0.1
31 mai 2018 Eramu köök(A.Sirogorov) Levala küla, Rakvere vald, Lääne-Viru maakond Tolüülfluaniid µg/l ei leitud 0.1
31 mai 2018 Eramu köök(A.Sirogorov) Levala küla, Rakvere vald, Lääne-Viru maakond alfa-Tsüpermetriin µg/l ei leitud 0.1
31 mai 2018 Eramu köök(A.Sirogorov) Levala küla, Rakvere vald, Lääne-Viru maakond lambda-Tsühalotriin µg/l ei leitud 0.1
31 mai 2018 Eramu köök(A.Sirogorov) Levala küla, Rakvere vald, Lääne-Viru maakond Teknaseen µg/l ei leitud 0.1
31 mai 2018 Eramu köök(A.Sirogorov) Levala küla, Rakvere vald, Lääne-Viru maakond HCH, gamma (Lindaan) µg/l ei leitud 0.1
31 mai 2018 Eramu köök(A.Sirogorov) Levala küla, Rakvere vald, Lääne-Viru maakond Propikonasool µg/l ei leitud 0.1
31 mai 2018 Eramu köök(A.Sirogorov) Levala küla, Rakvere vald, Lääne-Viru maakond Heksakloorbenseen (HCB) µg/l ei leitud 0.1
31 mai 2018 Eramu köök(A.Sirogorov) Levala küla, Rakvere vald, Lääne-Viru maakond Klorotaloniil µg/l ei leitud 0.1
31 mai 2018 Eramu köök(A.Sirogorov) Levala küla, Rakvere vald, Lääne-Viru maakond Metüül-kloorpürifoss µg/l ei leitud 0.1
31 mai 2018 Eramu köök(A.Sirogorov) Levala küla, Rakvere vald, Lääne-Viru maakond Kloorpürifoss µg/l ei leitud 0.1
31 mai 2018 Eramu köök(A.Sirogorov) Levala küla, Rakvere vald, Lääne-Viru maakond Kloorfenvinfoss µg/l ei leitud 0.1
31 mai 2018 Eramu köök(A.Sirogorov) Levala küla, Rakvere vald, Lääne-Viru maakond Heptakloorepoksiid-β-isomeer µg/l ei leitud 0.03
31 mai 2018 Eramu köök(A.Sirogorov) Levala küla, Rakvere vald, Lääne-Viru maakond trans-Heptakloorepoksiid µg/l ei leitud 0.03
31 mai 2018 Eramu köök(A.Sirogorov) Levala küla, Rakvere vald, Lääne-Viru maakond cis-Heptakloorepoksiid µg/l ei leitud 0.03
31 mai 2018 Eramu köök(A.Sirogorov) Levala küla, Rakvere vald, Lääne-Viru maakond Pestitsiidide summa µg/l ei leitud 0.50
31 mai 2018 Eramu köök(A.Sirogorov) Levala küla, Rakvere vald, Lääne-Viru maakond Protsümidoon µg/l ei leitud 0.1
12 september 2017 Eramu köök(A.Sirogorov) Levala küla, Rakvere vald, Lääne-Viru maakond Värvus (Pt/Co skaala) mg/l Pt 3.5
12 september 2017 Eramu köök(A.Sirogorov) Levala küla, Rakvere vald, Lääne-Viru maakond Elektrijuhtivus μS/cm 633 2500
12 september 2017 Eramu köök(A.Sirogorov) Levala küla, Rakvere vald, Lääne-Viru maakond Hägusus (NTU) NTU <0.5
12 september 2017 Eramu köök(A.Sirogorov) Levala küla, Rakvere vald, Lääne-Viru maakond Maitse (lahjendusaste) lahjendusaste 1
12 september 2017 Eramu köök(A.Sirogorov) Levala küla, Rakvere vald, Lääne-Viru maakond pH pH ühik 7.35 6.5 kuni 9.5
12 september 2017 Eramu köök(A.Sirogorov) Levala küla, Rakvere vald, Lääne-Viru maakond Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
12 september 2017 Eramu köök(A.Sirogorov) Levala küla, Rakvere vald, Lääne-Viru maakond Enterokokid PMÜ/100 ml 0 0
12 september 2017 Eramu köök(A.Sirogorov) Levala küla, Rakvere vald, Lääne-Viru maakond Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
12 september 2017 Eramu köök(A.Sirogorov) Levala küla, Rakvere vald, Lääne-Viru maakond Kolooniate arv 22 °C PMÜ/1 ml <4 ebaloomulike muutusteta
12 september 2017 Eramu köök(A.Sirogorov) Levala küla, Rakvere vald, Lääne-Viru maakond Ammoonium mg/l <0.08 0.50
12 september 2017 Eramu köök(A.Sirogorov) Levala küla, Rakvere vald, Lääne-Viru maakond Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 1
28 juuli 2016 Eramu köök(A.Sirogorov) Levala küla, Rakvere vald, Lääne-Viru maakond Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
28 juuli 2016 Eramu köök(A.Sirogorov) Levala küla, Rakvere vald, Lääne-Viru maakond Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
28 juuli 2016 Eramu köök(A.Sirogorov) Levala küla, Rakvere vald, Lääne-Viru maakond Enterokokid PMÜ/100 ml 0 0
27 juuni 2016 Eramu köök(A.Sirogorov) Levala küla, Rakvere vald, Lääne-Viru maakond Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
16 juuni 2016 Eramu köök(A.Sirogorov) Levala küla, Rakvere vald, Lääne-Viru maakond Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 1 0
8 juuni 2016 Eramu köök (Sillandi) Levala küla, Rakvere vald, Lääne-Viru maakond Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
8 juuni 2016 Eramu köök (Sillandi) Levala küla, Rakvere vald, Lääne-Viru maakond Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 1 0
8 juuni 2016 Eramu köök (Sillandi) Levala küla, Rakvere vald, Lääne-Viru maakond Enterokokid PMÜ/100 ml 0 0
8 juuni 2016 Eramu köök (Sillandi) Levala küla, Rakvere vald, Lääne-Viru maakond Elektrijuhtivus μS/cm 612 2500
8 juuni 2016 Eramu köök (Sillandi) Levala küla, Rakvere vald, Lääne-Viru maakond Ammoonium mg/l <0.08 0.50
8 juuni 2016 Eramu köök (Sillandi) Levala küla, Rakvere vald, Lääne-Viru maakond Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 1
8 juuni 2016 Eramu köök (Sillandi) Levala küla, Rakvere vald, Lääne-Viru maakond Värvus (Pt/Co skaala) mg/l Pt <3
8 juuni 2016 Eramu köök (Sillandi) Levala küla, Rakvere vald, Lääne-Viru maakond Maitse (lahjendusaste) lahjendusaste 1
8 juuni 2016 Eramu köök (Sillandi) Levala küla, Rakvere vald, Lääne-Viru maakond pH pH ühik 7.41 6.5 kuni 9.5
8 juuni 2016 Eramu köök (Sillandi) Levala küla, Rakvere vald, Lääne-Viru maakond Hägusus (NTU) NTU <0.5
8 juuni 2016 Eramu köök (Sillandi) Levala küla, Rakvere vald, Lääne-Viru maakond Fluoriid mg/l 0.36 1.5
8 juuni 2016 Eramu köök (Sillandi) Levala küla, Rakvere vald, Lääne-Viru maakond Benseen µg/l <0.1 1.0
8 juuni 2016 Eramu köök (Sillandi) Levala küla, Rakvere vald, Lääne-Viru maakond 1,2-dikloroetaan µg/l <0.1 3.0
8 juuni 2016 Eramu köök (Sillandi) Levala küla, Rakvere vald, Lääne-Viru maakond Benso(a)püreen µg/l <0.001 0.010