TagasiTagasi
Veevärk
Nimetus
Inju küla veevärk
Aadressid
  • Inju küla, Vinni vald, Lääne-Viru maakond
Omaniku/Valdaja andmed
Nimi
AS EMAJÕE VEEVÄRK
Aadress
Telefon
+372 7311840
Veebiaadress
www.evv.ee
E-post
evv@evv.ee
Lisainfo
Joogivee kvaliteedi nõuete ja näitajate kohta vaata täpsemalt SIIT
Analüüside tulemused
 Vali  Vali
Proovivõtu kuupäev Proovivõtukoht Asukoht Näitaja Väärtus Piirnormid
9 proovivõttu
11 jaanuar 2018 Inju küla korterelamu Inju küla, Vinni vald, Lääne-Viru maakond Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
11 jaanuar 2018 Inju küla korterelamu Inju küla, Vinni vald, Lääne-Viru maakond Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
11 jaanuar 2018 Inju küla korterelamu Inju küla, Vinni vald, Lääne-Viru maakond Kolooniate arv 22 °C PMÜ/1 ml <4 ebaloomulike muutusteta
11 jaanuar 2018 Inju küla korterelamu Inju küla, Vinni vald, Lääne-Viru maakond Ammoonium mg/l <0.08 0.50
11 jaanuar 2018 Inju küla korterelamu Inju küla, Vinni vald, Lääne-Viru maakond Elektrijuhtivus μS/cm 644 2500
11 jaanuar 2018 Inju küla korterelamu Inju küla, Vinni vald, Lääne-Viru maakond Hägusus (NTU) NTU <0.5
11 jaanuar 2018 Inju küla korterelamu Inju küla, Vinni vald, Lääne-Viru maakond Jääkkloor mg/l 0.15 0.2 kuni 0.5
11 jaanuar 2018 Inju küla korterelamu Inju küla, Vinni vald, Lääne-Viru maakond Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 2
11 jaanuar 2018 Inju küla korterelamu Inju küla, Vinni vald, Lääne-Viru maakond Maitse (lahjendusaste) lahjendusaste 2
11 jaanuar 2018 Inju küla korterelamu Inju küla, Vinni vald, Lääne-Viru maakond pH pH ühik 6.96 6.5 kuni 9.5
11 jaanuar 2018 Inju küla korterelamu Inju küla, Vinni vald, Lääne-Viru maakond Sulfaat mg/l 26.7 250
11 jaanuar 2018 Inju küla korterelamu Inju küla, Vinni vald, Lääne-Viru maakond Värvus (Pt/Co skaala) mg/l Pt 6.2
29 august 2017 Inju küla veevõtukoht Jäneda küla, Tapa vald, Lääne-Viru maakond 2,4-D µg/l Ei leitud 0.1
29 august 2017 Inju küla veevõtukoht Jäneda küla, Tapa vald, Lääne-Viru maakond Bentasoon µg/l Ei leitud 0.1
29 august 2017 Inju küla veevõtukoht Jäneda küla, Tapa vald, Lääne-Viru maakond Klopüraliid µg/l Ei leitud 0.1
29 august 2017 Inju küla veevõtukoht Jäneda küla, Tapa vald, Lääne-Viru maakond Tsüanasiin µg/l Ei leitud 0.1
29 august 2017 Inju küla veevõtukoht Jäneda küla, Tapa vald, Lääne-Viru maakond Etofumesaat µg/l Ei leitud 0.1
29 august 2017 Inju küla veevõtukoht Jäneda küla, Tapa vald, Lääne-Viru maakond Propikonasool µg/l Ei leitud 0.1
29 august 2017 Inju küla veevõtukoht Jäneda küla, Tapa vald, Lääne-Viru maakond Fluroksüpüür µg/l Ei leitud 0.1
29 august 2017 Inju küla veevõtukoht Jäneda küla, Tapa vald, Lääne-Viru maakond MCPA µg/l Ei leitud 0.1
29 august 2017 Inju küla veevõtukoht Jäneda küla, Tapa vald, Lääne-Viru maakond MCPB µg/l Ei leitud 0.1
29 august 2017 Inju küla veevõtukoht Jäneda küla, Tapa vald, Lääne-Viru maakond MCPP-p µg/l Ei leitud 0.1
29 august 2017 Inju küla veevõtukoht Jäneda küla, Tapa vald, Lääne-Viru maakond Metüül-metsulfuroon µg/l Ei leitud 0.1
29 august 2017 Inju küla veevõtukoht Jäneda küla, Tapa vald, Lääne-Viru maakond Pendimetaliin µg/l Ei leitud 0.1
29 august 2017 Inju küla veevõtukoht Jäneda küla, Tapa vald, Lääne-Viru maakond Prokloraas µg/l Ei leitud 0.1
29 august 2017 Inju küla veevõtukoht Jäneda küla, Tapa vald, Lääne-Viru maakond Tebukonasool µg/l Ei leitud 0.1
29 august 2017 Inju küla veevõtukoht Jäneda küla, Tapa vald, Lääne-Viru maakond Metüül-tiofeensulfuroon µg/l Ei leitud 0.1
29 august 2017 Inju küla veevõtukoht Jäneda küla, Tapa vald, Lääne-Viru maakond Triasulfuroon µg/l Ei leitud 0.1
29 august 2017 Inju küla veevõtukoht Jäneda küla, Tapa vald, Lääne-Viru maakond Vask mg/l 0.009 2.0
29 august 2017 Inju küla veevõtukoht Jäneda küla, Tapa vald, Lääne-Viru maakond Elavhõbe µg/l <0.2 1.0
29 august 2017 Inju küla veevõtukoht Jäneda küla, Tapa vald, Lääne-Viru maakond Boor mg/l <0.06 1.0
29 august 2017 Inju küla veevõtukoht Jäneda küla, Tapa vald, Lääne-Viru maakond Arseen µg/l 0.3 10
29 august 2017 Inju küla veevõtukoht Jäneda küla, Tapa vald, Lääne-Viru maakond Antimon µg/l <0.1 5.0
29 august 2017 Inju küla veevõtukoht Jäneda küla, Tapa vald, Lääne-Viru maakond Plii µg/l 0.2 10
29 august 2017 Inju küla veevõtukoht Jäneda küla, Tapa vald, Lääne-Viru maakond Kroom µg/l <0.2 50
29 august 2017 Inju küla veevõtukoht Jäneda küla, Tapa vald, Lääne-Viru maakond Nikkel µg/l <1 20
29 august 2017 Inju küla veevõtukoht Jäneda küla, Tapa vald, Lääne-Viru maakond Seleen µg/l <1 10
29 august 2017 Inju küla veevõtukoht Jäneda küla, Tapa vald, Lääne-Viru maakond Kaadmium µg/l <0.1 5.0
29 august 2017 Inju küla veevõtukoht Jäneda küla, Tapa vald, Lääne-Viru maakond Naatrium mg/l 9.7 200
29 august 2017 Inju küla veevõtukoht Jäneda küla, Tapa vald, Lääne-Viru maakond 1,2-dikloroetaan µg/l <0.1 3.0
29 august 2017 Inju küla veevõtukoht Jäneda küla, Tapa vald, Lääne-Viru maakond Tetrakloroeteen ja trikloroeteen µg/l <0.1 10
29 august 2017 Inju küla veevõtukoht Jäneda küla, Tapa vald, Lääne-Viru maakond Trihalometaanide summa µg/l 5 100
29 august 2017 Inju küla veevõtukoht Jäneda küla, Tapa vald, Lääne-Viru maakond Benseen µg/l <0.1 1.0
29 august 2017 Inju küla veevõtukoht Jäneda küla, Tapa vald, Lääne-Viru maakond Tsüaniid µg/l <3 50
29 august 2017 Inju küla veevõtukoht Jäneda küla, Tapa vald, Lääne-Viru maakond Alumiinium µg/l <10 200
29 august 2017 Inju küla veevõtukoht Jäneda küla, Tapa vald, Lääne-Viru maakond Benso(a)püreen µg/l <0.001 0.010
29 august 2017 Inju küla veevõtukoht Jäneda küla, Tapa vald, Lääne-Viru maakond PAH-d summa μg/l <0.05 0.1
29 august 2017 Inju küla veevõtukoht Jäneda küla, Tapa vald, Lääne-Viru maakond Raud µg/l <100 200
29 august 2017 Inju küla veevõtukoht Jäneda küla, Tapa vald, Lääne-Viru maakond Fluoriid mg/l 0.13 1.5
29 august 2017 Inju küla veevõtukoht Jäneda küla, Tapa vald, Lääne-Viru maakond Nitraat mg/l 24.5 50
29 august 2017 Inju küla veevõtukoht Jäneda küla, Tapa vald, Lääne-Viru maakond Nitrit mg/l <0.004 0.5
29 august 2017 Inju küla veevõtukoht Jäneda küla, Tapa vald, Lääne-Viru maakond Oksüdeeritavus mg/l O2 1.09 5.0
29 august 2017 Inju küla veevõtukoht Jäneda küla, Tapa vald, Lääne-Viru maakond Mangaan µg/l <30 50
29 august 2017 Inju küla veevõtukoht Jäneda küla, Tapa vald, Lääne-Viru maakond Kloriid mg/l 13.6 250
29 august 2017 Inju küla veevõtukoht Jäneda küla, Tapa vald, Lääne-Viru maakond Jääkkloor mg/l 0.2 0.2 kuni 0.5
29 august 2017 Inju küla veevõtukoht Jäneda küla, Tapa vald, Lääne-Viru maakond Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
29 august 2017 Inju küla veevõtukoht Jäneda küla, Tapa vald, Lääne-Viru maakond Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
29 august 2017 Inju küla veevõtukoht Jäneda küla, Tapa vald, Lääne-Viru maakond Enterokokid PMÜ/100 ml 0 0
8 detsember 2016 Inju küla veevõtukoht Jäneda küla, Tapa vald, Lääne-Viru maakond Hägusus (NTU) NTU 2
8 detsember 2016 Inju küla veevõtukoht Jäneda küla, Tapa vald, Lääne-Viru maakond Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 1
8 detsember 2016 Inju küla veevõtukoht Jäneda küla, Tapa vald, Lääne-Viru maakond Ammoonium mg/l 0.18 0.50
8 detsember 2016 Inju küla veevõtukoht Jäneda küla, Tapa vald, Lääne-Viru maakond Elektrijuhtivus μS/cm 445 2500
8 detsember 2016 Inju küla veevõtukoht Jäneda küla, Tapa vald, Lääne-Viru maakond Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
8 detsember 2016 Inju küla veevõtukoht Jäneda küla, Tapa vald, Lääne-Viru maakond Enterokokid PMÜ/100 ml 0 0
8 detsember 2016 Inju küla veevõtukoht Jäneda küla, Tapa vald, Lääne-Viru maakond Värvus (Pt/Co skaala) mg/l Pt 5
8 detsember 2016 Inju küla veevõtukoht Jäneda küla, Tapa vald, Lääne-Viru maakond Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
8 detsember 2016 Inju küla veevõtukoht Jäneda küla, Tapa vald, Lääne-Viru maakond pH pH ühik 7.6 6.5 kuni 9.5
8 detsember 2016 Inju küla veevõtukoht Jäneda küla, Tapa vald, Lääne-Viru maakond Maitse (lahjendusaste) lahjendusaste 1
17 detsember 2015 Inju küla veevõtukoht Jäneda küla, Tapa vald, Lääne-Viru maakond Ammoonium mg/l 0.08 0.50
15 oktoober 2015 Inju küla veevõtukoht Jäneda küla, Tapa vald, Lääne-Viru maakond pH pH ühik 7.23 6.5 kuni 9.5
15 oktoober 2015 Inju küla veevõtukoht Jäneda küla, Tapa vald, Lääne-Viru maakond Värvus (Pt/Co skaala) mg/l Pt 16.6
15 oktoober 2015 Inju küla veevõtukoht Jäneda küla, Tapa vald, Lääne-Viru maakond Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
15 oktoober 2015 Inju küla veevõtukoht Jäneda küla, Tapa vald, Lääne-Viru maakond Enterokokid PMÜ/100 ml 0 0
15 oktoober 2015 Inju küla veevõtukoht Jäneda küla, Tapa vald, Lääne-Viru maakond Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
15 oktoober 2015 Inju küla veevõtukoht Jäneda küla, Tapa vald, Lääne-Viru maakond Hägusus (NTU) NTU <0.5
15 oktoober 2015 Inju küla veevõtukoht Jäneda küla, Tapa vald, Lääne-Viru maakond Elektrijuhtivus μS/cm 946 2500
15 oktoober 2015 Inju küla veevõtukoht Jäneda küla, Tapa vald, Lääne-Viru maakond Ammoonium mg/l 1.0 0.50
15 oktoober 2015 Inju küla veevõtukoht Jäneda küla, Tapa vald, Lääne-Viru maakond Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 8
15 oktoober 2015 Inju küla veevõtukoht Jäneda küla, Tapa vald, Lääne-Viru maakond Maitse (lahjendusaste) lahjendusaste
30 oktoober 2014 Inju küla veevõtukoht Jäneda küla, Tapa vald, Lääne-Viru maakond Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
30 oktoober 2014 Inju küla veevõtukoht Jäneda küla, Tapa vald, Lääne-Viru maakond Enterokokid PMÜ/100 ml 0 0
30 oktoober 2014 Inju küla veevõtukoht Jäneda küla, Tapa vald, Lääne-Viru maakond Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
30 oktoober 2014 Inju küla veevõtukoht Jäneda küla, Tapa vald, Lääne-Viru maakond Värvus (Pt/Co skaala) mg/l Pt <3
30 oktoober 2014 Inju küla veevõtukoht Jäneda küla, Tapa vald, Lääne-Viru maakond Ammoonium mg/l 0.16 0.50
30 oktoober 2014 Inju küla veevõtukoht Jäneda küla, Tapa vald, Lääne-Viru maakond Elektrijuhtivus μS/cm 457 2500
30 oktoober 2014 Inju küla veevõtukoht Jäneda küla, Tapa vald, Lääne-Viru maakond pH pH ühik 7.97 6.5 kuni 9.5
30 oktoober 2014 Inju küla veevõtukoht Jäneda küla, Tapa vald, Lääne-Viru maakond Maitse (lahjendusaste) lahjendusaste 1
30 oktoober 2014 Inju küla veevõtukoht Jäneda küla, Tapa vald, Lääne-Viru maakond Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 1
30 oktoober 2014 Inju küla veevõtukoht Jäneda küla, Tapa vald, Lääne-Viru maakond Hägusus (NTU) NTU <0.5
31 oktoober 2013 Inju küla veevõtukoht Jäneda küla, Tapa vald, Lääne-Viru maakond pH pH ühik 7.77 6.5 kuni 9.5
31 oktoober 2013 Inju küla veevõtukoht Jäneda küla, Tapa vald, Lääne-Viru maakond Värvus (Pt/Co skaala) mg/l Pt <3
31 oktoober 2013 Inju küla veevõtukoht Jäneda küla, Tapa vald, Lääne-Viru maakond Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
31 oktoober 2013 Inju küla veevõtukoht Jäneda küla, Tapa vald, Lääne-Viru maakond Enterokokid PMÜ/100 ml 0 0
31 oktoober 2013 Inju küla veevõtukoht Jäneda küla, Tapa vald, Lääne-Viru maakond Ammoonium mg/l 0.15 0.50
31 oktoober 2013 Inju küla veevõtukoht Jäneda küla, Tapa vald, Lääne-Viru maakond Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
31 oktoober 2013 Inju küla veevõtukoht Jäneda küla, Tapa vald, Lääne-Viru maakond Elektrijuhtivus μS/cm 449 2500
31 oktoober 2013 Inju küla veevõtukoht Jäneda küla, Tapa vald, Lääne-Viru maakond Hägusus (NTU) NTU <0.5
31 oktoober 2013 Inju küla veevõtukoht Jäneda küla, Tapa vald, Lääne-Viru maakond Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 1
31 oktoober 2013 Inju küla veevõtukoht Jäneda küla, Tapa vald, Lääne-Viru maakond Maitse (lahjendusaste) lahjendusaste 1
4 oktoober 2012 Inju küla veevõtukoht Jäneda küla, Tapa vald, Lääne-Viru maakond Elektrijuhtivus μS/cm 451 2500
4 oktoober 2012 Inju küla veevõtukoht Jäneda küla, Tapa vald, Lääne-Viru maakond Enterokokid PMÜ/100 ml 0 0
4 oktoober 2012 Inju küla veevõtukoht Jäneda küla, Tapa vald, Lääne-Viru maakond Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 1
4 oktoober 2012 Inju küla veevõtukoht Jäneda küla, Tapa vald, Lääne-Viru maakond Maitse (lahjendusaste) lahjendusaste 1
4 oktoober 2012 Inju küla veevõtukoht Jäneda küla, Tapa vald, Lääne-Viru maakond Hägusus (NTU) NTU 2.5
4 oktoober 2012 Inju küla veevõtukoht Jäneda küla, Tapa vald, Lääne-Viru maakond Ammoonium mg/l 0.11 0.50
4 oktoober 2012 Inju küla veevõtukoht Jäneda küla, Tapa vald, Lääne-Viru maakond Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
4 oktoober 2012 Inju küla veevõtukoht Jäneda küla, Tapa vald, Lääne-Viru maakond Värvus (Pt/Co skaala) mg/l Pt 10
4 oktoober 2012 Inju küla veevõtukoht Jäneda küla, Tapa vald, Lääne-Viru maakond pH pH ühik 8.05 6.5 kuni 9.5
4 oktoober 2012 Inju küla veevõtukoht Jäneda küla, Tapa vald, Lääne-Viru maakond Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
22 mai 2012 Inju küla veevõtukoht Jäneda küla, Tapa vald, Lääne-Viru maakond Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
22 mai 2012 Inju küla veevõtukoht Jäneda küla, Tapa vald, Lääne-Viru maakond Enterokokid PMÜ/100 ml 0 0
22 mai 2012 Inju küla veevõtukoht Jäneda küla, Tapa vald, Lääne-Viru maakond Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0