TagasiTagasi
Veevärk
Nimetus
Roela kooli veevärk
Aadressid
  • Roela alevik, Vinni vald, Lääne-Viru maakond
Omaniku/Valdaja andmed
Nimi
AS Emajõe Veevärk
Aadress
Sõbra tn 56, 51013 Tartu linn, Tartu linn
Telefon
+372 7311840
Veebiaadress
www.evv.ee
E-post
evv@evv.ee
Lisainfo
Joogivee kvaliteedi nõuete ja näitajate kohta vaata täpsemalt SIIT
Analüüside tulemused
 Vali  Vali
Proovivõtu kuupäev Proovivõtukoht Asukoht Näitaja Väärtus Piirnormid
20 proovivõttu (lehekülg 1/2)
28 jaanuar 2020 Roela Kooli PK pärast veepuhastusseadmeid Roela alevik, Vinni vald, Lääne-Viru maakond Raud µg/l 26 200
28 jaanuar 2020 Järve tänav Roela alevik, Vinni vald, Lääne-Viru maakond Üldkaredus (mg-ekv) mg-ekv/l 2.1
28 jaanuar 2020 Järve tänav Roela alevik, Vinni vald, Lääne-Viru maakond Raud µg/l 50 200
28 jaanuar 2020 Järve tänav Roela alevik, Vinni vald, Lääne-Viru maakond Raud µg/l 38 200
9 mai 2019 Roela kool Roela alevik, Vinni vald, Lääne-Viru maakond Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 1
9 mai 2019 Roela kool Roela alevik, Vinni vald, Lääne-Viru maakond Pseudomonas aeruginosa PMÜ/250 ml 0 0
9 mai 2019 Roela kool Roela alevik, Vinni vald, Lääne-Viru maakond Sulfaat mg/l <2.8 250
9 mai 2019 Roela kool Roela alevik, Vinni vald, Lääne-Viru maakond Clostridium perfringens (koos eostega) PMÜ/100ml 0 0
9 aprill 2019 Roela kool Roela alevik, Vinni vald, Lääne-Viru maakond Ammoonium mg/l <0.08 0.50
9 aprill 2019 Roela kool Roela alevik, Vinni vald, Lääne-Viru maakond pH pH ühik 7.88 6.5 kuni 9.5
9 aprill 2019 Roela kool Roela alevik, Vinni vald, Lääne-Viru maakond Värvus (Pt/Co skaala) mg/l Pt 8.4
9 aprill 2019 Roela kool Roela alevik, Vinni vald, Lääne-Viru maakond Maitse (lahjendusaste) lahjendusaste 1
9 aprill 2019 Roela kool Roela alevik, Vinni vald, Lääne-Viru maakond Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 1
9 aprill 2019 Roela kool Roela alevik, Vinni vald, Lääne-Viru maakond Elektrijuhtivus μS/cm 454 2500
9 aprill 2019 Roela kool Roela alevik, Vinni vald, Lääne-Viru maakond Hägusus (NTU) NTU 0.68
9 aprill 2019 Roela kool Roela alevik, Vinni vald, Lääne-Viru maakond Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
9 aprill 2019 Roela kool Roela alevik, Vinni vald, Lääne-Viru maakond Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
10 mai 2018 Roela kool Roela alevik, Vinni vald, Lääne-Viru maakond Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
10 mai 2018 Roela kool Roela alevik, Vinni vald, Lääne-Viru maakond Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
10 mai 2018 Roela kool Roela alevik, Vinni vald, Lääne-Viru maakond Ammoonium mg/l <0.08 0.50
10 mai 2018 Roela kool Roela alevik, Vinni vald, Lääne-Viru maakond Elektrijuhtivus μS/cm 446 2500
10 mai 2018 Roela kool Roela alevik, Vinni vald, Lääne-Viru maakond Hägusus (NTU) NTU <0.5
10 mai 2018 Roela kool Roela alevik, Vinni vald, Lääne-Viru maakond Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 1
10 mai 2018 Roela kool Roela alevik, Vinni vald, Lääne-Viru maakond Maitse (lahjendusaste) lahjendusaste 1
10 mai 2018 Roela kool Roela alevik, Vinni vald, Lääne-Viru maakond pH pH ühik 7.22 6.5 kuni 9.5
10 mai 2018 Roela kool Roela alevik, Vinni vald, Lääne-Viru maakond Värvus (Pt/Co skaala) mg/l Pt <3
16 mai 2017 Roela kool Roela alevik, Vinni vald, Lääne-Viru maakond Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
16 mai 2017 Roela kool Roela alevik, Vinni vald, Lääne-Viru maakond Elektrijuhtivus μS/cm 450 2500
16 mai 2017 Roela kool Roela alevik, Vinni vald, Lääne-Viru maakond Hägusus (NTU) NTU <0.5
16 mai 2017 Roela kool Roela alevik, Vinni vald, Lääne-Viru maakond Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 1
16 mai 2017 Roela kool Roela alevik, Vinni vald, Lääne-Viru maakond Maitse (lahjendusaste) lahjendusaste 1
16 mai 2017 Roela kool Roela alevik, Vinni vald, Lääne-Viru maakond pH pH ühik 7.21 6.5 kuni 9.5
16 mai 2017 Roela kool Roela alevik, Vinni vald, Lääne-Viru maakond Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
16 mai 2017 Roela kool Roela alevik, Vinni vald, Lääne-Viru maakond Ammoonium mg/l <0.08 0.50
16 mai 2017 Roela kool Roela alevik, Vinni vald, Lääne-Viru maakond Värvus (Pt/Co skaala) mg/l Pt 7.3
18 mai 2016 Roela kool Roela alevik, Vinni vald, Lääne-Viru maakond Raud µg/l <100 200
18 mai 2016 Roela kool Roela alevik, Vinni vald, Lääne-Viru maakond Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
18 mai 2016 Roela kool Roela alevik, Vinni vald, Lääne-Viru maakond Enterokokid PMÜ/100 ml 0 0
18 mai 2016 Roela kool Roela alevik, Vinni vald, Lääne-Viru maakond Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
19 aprill 2016 Roela kool Roela alevik, Vinni vald, Lääne-Viru maakond Maitse (lahjendusaste) lahjendusaste 3
19 aprill 2016 Roela kool Roela alevik, Vinni vald, Lääne-Viru maakond Ammoonium mg/l <0.08 0.50
19 aprill 2016 Roela kool Roela alevik, Vinni vald, Lääne-Viru maakond Elektrijuhtivus μS/cm 447 2500
19 aprill 2016 Roela kool Roela alevik, Vinni vald, Lääne-Viru maakond Hägusus (NTU) NTU <0.5
19 aprill 2016 Roela kool Roela alevik, Vinni vald, Lääne-Viru maakond Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 3
19 aprill 2016 Roela kool Roela alevik, Vinni vald, Lääne-Viru maakond pH pH ühik 7.78 6.5 kuni 9.5
19 aprill 2016 Roela kool Roela alevik, Vinni vald, Lääne-Viru maakond Värvus (Pt/Co skaala) mg/l Pt 4.5
19 aprill 2016 Roela kool Roela alevik, Vinni vald, Lääne-Viru maakond Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
19 aprill 2016 Roela kool Roela alevik, Vinni vald, Lääne-Viru maakond Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0