TagasiTagasi
Veevärk
Nimetus
Puhja aleviku elamute ühisveevärk
Aadressid
  • Puhja alevik, Elva vald, Tartu maakond
Omaniku/Valdaja andmed
Nimi
Peat Mill OÜ
Aadress
Tehase, Järvaküla, Elva vald, Tartu maakond
Telefon
+372 7303688
Veebiaadress
E-post
info@peatmill.ee
Lisainfo
Joogivee kvaliteedi nõuete ja näitajate kohta vaata täpsemalt SIIT
Analüüside tulemused
 Vali  Vali
Proovivõtu kuupäev Proovivõtukoht Asukoht Näitaja Väärtus Piirnormid
15 proovivõttu (lehekülg 1/2)
5 märts 2020 Puhja Gümnaasiumi söökla Viljandi tee 28, Puhja alevik, Elva vald, Tartu maakond Ammoonium mg/l 0.06 0.50
5 märts 2020 Puhja Gümnaasiumi söökla Viljandi tee 28, Puhja alevik, Elva vald, Tartu maakond Elektrijuhtivus μS/cm 514 2500
5 märts 2020 Puhja Gümnaasiumi söökla Viljandi tee 28, Puhja alevik, Elva vald, Tartu maakond pH pH ühik 7.5 6.5 kuni 9.5
5 märts 2020 Puhja Gümnaasiumi söökla Viljandi tee 28, Puhja alevik, Elva vald, Tartu maakond Kolooniate arv 22 °C PMÜ/1 ml 122 ebaloomulike muutusteta
5 märts 2020 Puhja Gümnaasiumi söökla Viljandi tee 28, Puhja alevik, Elva vald, Tartu maakond Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
5 märts 2020 Puhja Gümnaasiumi söökla Viljandi tee 28, Puhja alevik, Elva vald, Tartu maakond Enterokokid PMÜ/100 ml 0 0
5 märts 2020 Puhja Gümnaasiumi söökla Viljandi tee 28, Puhja alevik, Elva vald, Tartu maakond Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
17 oktoober 2019 Puhja Gümnaasiumi söökla Viljandi tee 28, Puhja alevik, Elva vald, Tartu maakond Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
17 oktoober 2019 Puhja Gümnaasiumi söökla Viljandi tee 28, Puhja alevik, Elva vald, Tartu maakond Ammoonium mg/l 0.05 0.50
17 oktoober 2019 Puhja Gümnaasiumi söökla Viljandi tee 28, Puhja alevik, Elva vald, Tartu maakond pH pH ühik 7.7 6.5 kuni 9.5
17 oktoober 2019 Puhja Gümnaasiumi söökla Viljandi tee 28, Puhja alevik, Elva vald, Tartu maakond Kolooniate arv 22 °C PMÜ/1 ml 0 ebaloomulike muutusteta
17 oktoober 2019 Puhja Gümnaasiumi söökla Viljandi tee 28, Puhja alevik, Elva vald, Tartu maakond Elektrijuhtivus μS/cm 435 2500
17 oktoober 2019 Puhja Gümnaasiumi söökla Viljandi tee 28, Puhja alevik, Elva vald, Tartu maakond Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
17 oktoober 2019 Puhja Gümnaasiumi söökla Viljandi tee 28, Puhja alevik, Elva vald, Tartu maakond Enterokokid PMÜ/100 ml 0 0
31 oktoober 2018 Puhja Gümnaasiumi söökla Viljandi tee 28, Puhja alevik, Elva vald, Tartu maakond Kolooniate arv 22 °C PMÜ/1 ml 5 ebaloomulike muutusteta
31 oktoober 2018 Puhja Gümnaasiumi söökla Viljandi tee 28, Puhja alevik, Elva vald, Tartu maakond Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
31 oktoober 2018 Puhja Gümnaasiumi söökla Viljandi tee 28, Puhja alevik, Elva vald, Tartu maakond Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
31 oktoober 2018 Puhja Gümnaasiumi söökla Viljandi tee 28, Puhja alevik, Elva vald, Tartu maakond Värvus (Pt/Co skaala) mg/l Pt 0
31 oktoober 2018 Puhja Gümnaasiumi söökla Viljandi tee 28, Puhja alevik, Elva vald, Tartu maakond Ammoonium mg/l <0.05 0.50
31 oktoober 2018 Puhja Gümnaasiumi söökla Viljandi tee 28, Puhja alevik, Elva vald, Tartu maakond Elektrijuhtivus μS/cm 485 2500
31 oktoober 2018 Puhja Gümnaasiumi söökla Viljandi tee 28, Puhja alevik, Elva vald, Tartu maakond pH pH ühik 7.6 6.5 kuni 9.5
31 oktoober 2018 Puhja Gümnaasiumi söökla Viljandi tee 28, Puhja alevik, Elva vald, Tartu maakond Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 1
31 oktoober 2018 Puhja Gümnaasiumi söökla Viljandi tee 28, Puhja alevik, Elva vald, Tartu maakond Hägusus (NTU) NTU 2.3
31 oktoober 2018 Puhja Gümnaasiumi söökla Viljandi tee 28, Puhja alevik, Elva vald, Tartu maakond Enterokokid PMÜ/100 ml 0 0
20 september 2017 Nooruse 10-17, Puhja Puhja alevik, Elva vald, Tartu maakond Enterokokid PMÜ/100 ml 0 0
31 august 2017 Puhja Gümnaasiumi söökla Viljandi tee 28, Puhja alevik, Elva vald, Tartu maakond Enterokokid PMÜ/100 ml 0 0
24 august 2017 Puhja Gümnaasiumi söökla Viljandi tee 28, Puhja alevik, Elva vald, Tartu maakond Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
24 august 2017 Puhja Gümnaasiumi söökla Viljandi tee 28, Puhja alevik, Elva vald, Tartu maakond Enterokokid PMÜ/100 ml <4 0
24 august 2017 Puhja Gümnaasiumi söökla Viljandi tee 28, Puhja alevik, Elva vald, Tartu maakond Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
24 august 2017 Puhja Gümnaasiumi söökla Viljandi tee 28, Puhja alevik, Elva vald, Tartu maakond Boor mg/l 0.4 1.0
24 august 2017 Puhja Gümnaasiumi söökla Viljandi tee 28, Puhja alevik, Elva vald, Tartu maakond Raud µg/l 197 200
24 august 2017 Puhja Gümnaasiumi söökla Viljandi tee 28, Puhja alevik, Elva vald, Tartu maakond Fluoriid mg/l 1.3 1.5
24 august 2017 Puhja Gümnaasiumi söökla Viljandi tee 28, Puhja alevik, Elva vald, Tartu maakond Nitraat mg/l <1 50
24 august 2017 Puhja Gümnaasiumi söökla Viljandi tee 28, Puhja alevik, Elva vald, Tartu maakond Nitrit mg/l 0.02 0.5
22 mai 2017 Puhja Gümnaasiumi söökla Viljandi tee 28, Puhja alevik, Elva vald, Tartu maakond Ammoonium mg/l <0.05 0.50
22 mai 2017 Puhja Gümnaasiumi söökla Viljandi tee 28, Puhja alevik, Elva vald, Tartu maakond Elektrijuhtivus μS/cm 395 2500
22 mai 2017 Puhja Gümnaasiumi söökla Viljandi tee 28, Puhja alevik, Elva vald, Tartu maakond pH pH ühik 7.6 6.5 kuni 9.5
22 mai 2017 Puhja Gümnaasiumi söökla Viljandi tee 28, Puhja alevik, Elva vald, Tartu maakond Hägusus (NTU) NTU 1.5
22 mai 2017 Puhja Gümnaasiumi söökla Viljandi tee 28, Puhja alevik, Elva vald, Tartu maakond Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 1
22 mai 2017 Puhja Gümnaasiumi söökla Viljandi tee 28, Puhja alevik, Elva vald, Tartu maakond Maitse (lahjendusaste) lahjendusaste 1
22 mai 2017 Puhja Gümnaasiumi söökla Viljandi tee 28, Puhja alevik, Elva vald, Tartu maakond Värvus (Pt/Co skaala) mg/l Pt 0
22 mai 2017 Puhja Gümnaasiumi söökla Viljandi tee 28, Puhja alevik, Elva vald, Tartu maakond Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
22 mai 2017 Puhja Gümnaasiumi söökla Viljandi tee 28, Puhja alevik, Elva vald, Tartu maakond Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
29 november 2016 Puhja Gümnaasiumi söökla Viljandi tee 28, Puhja alevik, Elva vald, Tartu maakond Enterokokid PMÜ/100 ml 0 0
29 november 2016 Puhja Gümnaasiumi söökla Viljandi tee 28, Puhja alevik, Elva vald, Tartu maakond Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
29 november 2016 Puhja Gümnaasiumi söökla Viljandi tee 28, Puhja alevik, Elva vald, Tartu maakond Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
29 november 2016 Puhja Gümnaasiumi söökla Viljandi tee 28, Puhja alevik, Elva vald, Tartu maakond Boor mg/l 0.4 1.0
29 november 2016 Puhja Gümnaasiumi söökla Viljandi tee 28, Puhja alevik, Elva vald, Tartu maakond Fluoriid mg/l 1.2 1.5
29 november 2016 Puhja Gümnaasiumi söökla Viljandi tee 28, Puhja alevik, Elva vald, Tartu maakond Raud µg/l 165 200
29 november 2016 Puhja Gümnaasiumi söökla Viljandi tee 28, Puhja alevik, Elva vald, Tartu maakond Nitrit mg/l 0.02 0.5
29 november 2016 Puhja Gümnaasiumi söökla Viljandi tee 28, Puhja alevik, Elva vald, Tartu maakond Nitraat mg/l <1 50
15 aprill 2015 Puhja Gümnaasiumi söökla Viljandi tee 28, Puhja alevik, Elva vald, Tartu maakond Tsüaniid µg/l <3 50
15 aprill 2015 Puhja Gümnaasiumi söökla Viljandi tee 28, Puhja alevik, Elva vald, Tartu maakond Benseen µg/l <0.1 1.0
15 aprill 2015 Puhja Gümnaasiumi söökla Viljandi tee 28, Puhja alevik, Elva vald, Tartu maakond Trihalometaanide summa µg/l <1 100
15 aprill 2015 Puhja Gümnaasiumi söökla Viljandi tee 28, Puhja alevik, Elva vald, Tartu maakond Tetrakloroeteen ja trikloroeteen µg/l <0.1 10
15 aprill 2015 Puhja Gümnaasiumi söökla Viljandi tee 28, Puhja alevik, Elva vald, Tartu maakond 1,2-dikloroetaan µg/l <0.1 3.0
15 aprill 2015 Puhja Gümnaasiumi söökla Viljandi tee 28, Puhja alevik, Elva vald, Tartu maakond Vask mg/l <0.01 2.0
15 aprill 2015 Puhja Gümnaasiumi söökla Viljandi tee 28, Puhja alevik, Elva vald, Tartu maakond Kaadmium µg/l <0.05 5.0
15 aprill 2015 Puhja Gümnaasiumi söökla Viljandi tee 28, Puhja alevik, Elva vald, Tartu maakond Seleen µg/l <1.0 10
15 aprill 2015 Puhja Gümnaasiumi söökla Viljandi tee 28, Puhja alevik, Elva vald, Tartu maakond Nikkel µg/l 0.6 20
15 aprill 2015 Puhja Gümnaasiumi söökla Viljandi tee 28, Puhja alevik, Elva vald, Tartu maakond Kroom µg/l <0.1 50
15 aprill 2015 Puhja Gümnaasiumi söökla Viljandi tee 28, Puhja alevik, Elva vald, Tartu maakond Plii µg/l 0.1 10
15 aprill 2015 Puhja Gümnaasiumi söökla Viljandi tee 28, Puhja alevik, Elva vald, Tartu maakond Antimon µg/l <0.1 5.0
15 aprill 2015 Puhja Gümnaasiumi söökla Viljandi tee 28, Puhja alevik, Elva vald, Tartu maakond Arseen µg/l <0.1 10
15 aprill 2015 Puhja Gümnaasiumi söökla Viljandi tee 28, Puhja alevik, Elva vald, Tartu maakond Elavhõbe µg/l <0.02 1.0
15 aprill 2015 Puhja Gümnaasiumi söökla Viljandi tee 28, Puhja alevik, Elva vald, Tartu maakond Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
15 aprill 2015 Puhja Gümnaasiumi söökla Viljandi tee 28, Puhja alevik, Elva vald, Tartu maakond Prokloraas µg/l Ei leitud 0.1
15 aprill 2015 Puhja Gümnaasiumi söökla Viljandi tee 28, Puhja alevik, Elva vald, Tartu maakond Propikonasool µg/l Ei leitud 0.1
15 aprill 2015 Puhja Gümnaasiumi söökla Viljandi tee 28, Puhja alevik, Elva vald, Tartu maakond Tebukonasool µg/l Ei leitud 0.1
15 aprill 2015 Puhja Gümnaasiumi söökla Viljandi tee 28, Puhja alevik, Elva vald, Tartu maakond Triasulfuroon µg/l Ei leitud 0.1
15 aprill 2015 Puhja Gümnaasiumi söökla Viljandi tee 28, Puhja alevik, Elva vald, Tartu maakond Tsüanasiin µg/l Ei leitud 0.1
15 aprill 2015 Puhja Gümnaasiumi söökla Viljandi tee 28, Puhja alevik, Elva vald, Tartu maakond Metüül-metsulfuroon µg/l Ei leitud 0.1
15 aprill 2015 Puhja Gümnaasiumi söökla Viljandi tee 28, Puhja alevik, Elva vald, Tartu maakond Pendimetaliin µg/l Ei leitud 0.1
15 aprill 2015 Puhja Gümnaasiumi söökla Viljandi tee 28, Puhja alevik, Elva vald, Tartu maakond Bentasoon µg/l Ei leitud 0.1
15 aprill 2015 Puhja Gümnaasiumi söökla Viljandi tee 28, Puhja alevik, Elva vald, Tartu maakond Etofumesaat µg/l Ei leitud 0.1
15 aprill 2015 Puhja Gümnaasiumi söökla Viljandi tee 28, Puhja alevik, Elva vald, Tartu maakond Fluroksüpüür µg/l Ei leitud 0.1
15 aprill 2015 Puhja Gümnaasiumi söökla Viljandi tee 28, Puhja alevik, Elva vald, Tartu maakond Klopüraliid µg/l Ei leitud 0.1
15 aprill 2015 Puhja Gümnaasiumi söökla Viljandi tee 28, Puhja alevik, Elva vald, Tartu maakond MCPA µg/l Ei leitud 0.1
15 aprill 2015 Puhja Gümnaasiumi söökla Viljandi tee 28, Puhja alevik, Elva vald, Tartu maakond MCPB µg/l Ei leitud 0.1
15 aprill 2015 Puhja Gümnaasiumi söökla Viljandi tee 28, Puhja alevik, Elva vald, Tartu maakond MCPP-p µg/l Ei leitud 0.1
15 aprill 2015 Puhja Gümnaasiumi söökla Viljandi tee 28, Puhja alevik, Elva vald, Tartu maakond Ammoonium mg/l <0.05 0.50
15 aprill 2015 Puhja Gümnaasiumi söökla Viljandi tee 28, Puhja alevik, Elva vald, Tartu maakond Raud µg/l 160 200
15 aprill 2015 Puhja Gümnaasiumi söökla Viljandi tee 28, Puhja alevik, Elva vald, Tartu maakond 2,4-D µg/l Ei leitud 0.1
15 aprill 2015 Puhja Gümnaasiumi söökla Viljandi tee 28, Puhja alevik, Elva vald, Tartu maakond Elektrijuhtivus μS/cm 758 2500
15 aprill 2015 Puhja Gümnaasiumi söökla Viljandi tee 28, Puhja alevik, Elva vald, Tartu maakond Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 1
15 aprill 2015 Puhja Gümnaasiumi söökla Viljandi tee 28, Puhja alevik, Elva vald, Tartu maakond pH pH ühik 7.7 6.5 kuni 9.5
15 aprill 2015 Puhja Gümnaasiumi söökla Viljandi tee 28, Puhja alevik, Elva vald, Tartu maakond Oksüdeeritavus mg/l O2 0.5 5.0
15 aprill 2015 Puhja Gümnaasiumi söökla Viljandi tee 28, Puhja alevik, Elva vald, Tartu maakond Nitraat mg/l <1 50
15 aprill 2015 Puhja Gümnaasiumi söökla Viljandi tee 28, Puhja alevik, Elva vald, Tartu maakond Sulfaat mg/l 9.5 250
15 aprill 2015 Puhja Gümnaasiumi söökla Viljandi tee 28, Puhja alevik, Elva vald, Tartu maakond Kloriid mg/l 3.5 250
15 aprill 2015 Puhja Gümnaasiumi söökla Viljandi tee 28, Puhja alevik, Elva vald, Tartu maakond Alumiinium µg/l <10 200
15 aprill 2015 Puhja Gümnaasiumi söökla Viljandi tee 28, Puhja alevik, Elva vald, Tartu maakond Benso(g,h,i)perüleen μg/l Ei leitud
15 aprill 2015 Puhja Gümnaasiumi söökla Viljandi tee 28, Puhja alevik, Elva vald, Tartu maakond Benso(k)fluoranteen μg/l Ei leitud
15 aprill 2015 Puhja Gümnaasiumi söökla Viljandi tee 28, Puhja alevik, Elva vald, Tartu maakond Benso(b)fluoranteen μg/l Ei leitud
15 aprill 2015 Puhja Gümnaasiumi söökla Viljandi tee 28, Puhja alevik, Elva vald, Tartu maakond Benso(a)püreen μg/l Ei leitud 0.010
15 aprill 2015 Puhja Gümnaasiumi söökla Viljandi tee 28, Puhja alevik, Elva vald, Tartu maakond Indeno(1,2,3 c,d)püreen μg/l Ei leitud
15 aprill 2015 Puhja Gümnaasiumi söökla Viljandi tee 28, Puhja alevik, Elva vald, Tartu maakond Metüül-tiofeensulfuroon µg/l Ei leitud 0.1
15 aprill 2015 Puhja Gümnaasiumi söökla Viljandi tee 28, Puhja alevik, Elva vald, Tartu maakond Kolooniate arv 22 °C PMÜ/1 ml 0 ebaloomulike muutusteta
15 aprill 2015 Puhja Gümnaasiumi söökla Viljandi tee 28, Puhja alevik, Elva vald, Tartu maakond Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
15 aprill 2015 Puhja Gümnaasiumi söökla Viljandi tee 28, Puhja alevik, Elva vald, Tartu maakond Enterokokid PMÜ/100 ml 0 0
15 aprill 2015 Puhja Gümnaasiumi söökla Viljandi tee 28, Puhja alevik, Elva vald, Tartu maakond Värvus (Pt/Co skaala) mg/l Pt 0
15 aprill 2015 Puhja Gümnaasiumi söökla Viljandi tee 28, Puhja alevik, Elva vald, Tartu maakond Fluoriid mg/l 1.2 1.5
15 aprill 2015 Puhja Gümnaasiumi söökla Viljandi tee 28, Puhja alevik, Elva vald, Tartu maakond Nitrit mg/l 0.02 0.5
15 aprill 2015 Puhja Gümnaasiumi söökla Viljandi tee 28, Puhja alevik, Elva vald, Tartu maakond Naatrium mg/l 27.8 200
15 aprill 2015 Puhja Gümnaasiumi söökla Viljandi tee 28, Puhja alevik, Elva vald, Tartu maakond Hägusus (NTU) NTU 2.6
15 aprill 2015 Puhja Gümnaasiumi söökla Viljandi tee 28, Puhja alevik, Elva vald, Tartu maakond Mangaan µg/l <10 50
15 aprill 2015 Puhja Gümnaasiumi söökla Viljandi tee 28, Puhja alevik, Elva vald, Tartu maakond Boor mg/l 0.3 1.0
3 juuni 2014 Puhja Gümnaasiumi söökla Viljandi tee 28, Puhja alevik, Elva vald, Tartu maakond Ammoonium mg/l 0.06 0.50
3 juuni 2014 Puhja Gümnaasiumi söökla Viljandi tee 28, Puhja alevik, Elva vald, Tartu maakond Hägusus (NTU) NTU 3
3 juuni 2014 Puhja Gümnaasiumi söökla Viljandi tee 28, Puhja alevik, Elva vald, Tartu maakond Värvus (Pt/Co skaala) mg/l Pt 0
3 juuni 2014 Puhja Gümnaasiumi söökla Viljandi tee 28, Puhja alevik, Elva vald, Tartu maakond Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
3 juuni 2014 Puhja Gümnaasiumi söökla Viljandi tee 28, Puhja alevik, Elva vald, Tartu maakond Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
3 juuni 2014 Puhja Gümnaasiumi söökla Viljandi tee 28, Puhja alevik, Elva vald, Tartu maakond Maitse (lahjendusaste) lahjendusaste 1
3 juuni 2014 Puhja Gümnaasiumi söökla Viljandi tee 28, Puhja alevik, Elva vald, Tartu maakond Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 1
3 juuni 2014 Puhja Gümnaasiumi söökla Viljandi tee 28, Puhja alevik, Elva vald, Tartu maakond pH pH ühik 7.6 6.5 kuni 9.5
3 juuni 2014 Puhja Gümnaasiumi söökla Viljandi tee 28, Puhja alevik, Elva vald, Tartu maakond Elektrijuhtivus μS/cm 488 2500