TagasiTagasi
Veevärk
Nimetus
Näpi saeveski veevärk
Aadressid
  • Näpi tee, Näpi alevik, Rakvere vald, Lääne-Viru maakond
Omaniku/Valdaja andmed
Nimi
Stora Enso Eesti AS
Aadress
Liivalaia 13, 10118 Tallinn
Telefon
+372 7140000
Veebiaadress
E-post
storaenso.eesti@storaenso.com
Lisainfo
Joogivee kvaliteedi nõuete ja näitajate kohta vaata täpsemalt SIIT
Analüüside tulemused
 Vali  Vali
Proovivõtu kuupäev Proovivõtukoht Asukoht Näitaja Väärtus Piirnormid
18 proovivõttu (lehekülg 1/2)
5 juuni 2018 Näpi saeveski kontori söökla Näpi tee, Näpi alevik, Rakvere vald, Lääne-Viru maakond Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
5 juuni 2018 Näpi saeveski kontori söökla Näpi tee, Näpi alevik, Rakvere vald, Lääne-Viru maakond Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
5 juuni 2018 Näpi saeveski kontori söökla Näpi tee, Näpi alevik, Rakvere vald, Lääne-Viru maakond pH pH ühik 8.0 6.5 kuni 9.5
5 juuni 2018 Näpi saeveski kontori söökla Näpi tee, Näpi alevik, Rakvere vald, Lääne-Viru maakond Elektrijuhtivus μS/cm 845 2500
5 juuni 2018 Näpi saeveski kontori söökla Näpi tee, Näpi alevik, Rakvere vald, Lääne-Viru maakond Värvus (Pt/Co skaala) mg/l Pt 5
5 juuni 2018 Näpi saeveski kontori söökla Näpi tee, Näpi alevik, Rakvere vald, Lääne-Viru maakond maitseläve indeks TFN 1
5 juuni 2018 Näpi saeveski kontori söökla Näpi tee, Näpi alevik, Rakvere vald, Lääne-Viru maakond Lõhnaläve indeks TON 1
5 juuni 2018 Näpi saeveski kontori söökla Näpi tee, Näpi alevik, Rakvere vald, Lääne-Viru maakond Hägusus (NTU) NTU <0.5
5 juuni 2018 Näpi saeveski kontori söökla Näpi tee, Näpi alevik, Rakvere vald, Lääne-Viru maakond Ammoonium mg/l 0.045 0.50
5 juuni 2018 Näpi saeveski kontori söökla Näpi tee, Näpi alevik, Rakvere vald, Lääne-Viru maakond Efektiivdoos mSv/aastas 0.101 0.10
5 juuni 2018 Näpi saeveski kontori söökla Näpi tee, Näpi alevik, Rakvere vald, Lääne-Viru maakond Ra-228 efektiivdoos mSv/a 0.055
5 juuni 2018 Näpi saeveski kontori söökla Näpi tee, Näpi alevik, Rakvere vald, Lääne-Viru maakond Ra-228 mBq/l 108
5 juuni 2018 Näpi saeveski kontori söökla Näpi tee, Näpi alevik, Rakvere vald, Lääne-Viru maakond Ra-226 efektiivdoos mSv/a 0.047
5 juuni 2018 Näpi saeveski kontori söökla Näpi tee, Näpi alevik, Rakvere vald, Lääne-Viru maakond Ra-226 mBq/l 228
14 veebruar 2017 Näpi saeveski kontori söökla Näpi tee, Näpi alevik, Rakvere vald, Lääne-Viru maakond Nitraat mg/l <0.09 50
14 veebruar 2017 Näpi saeveski kontori söökla Näpi tee, Näpi alevik, Rakvere vald, Lääne-Viru maakond Mangaan µg/l 29 50
14 veebruar 2017 Näpi saeveski kontori söökla Näpi tee, Näpi alevik, Rakvere vald, Lääne-Viru maakond Boor mg/l 0.65 1.0
14 veebruar 2017 Näpi saeveski kontori söökla Näpi tee, Näpi alevik, Rakvere vald, Lääne-Viru maakond Alumiinium µg/l <20 200
14 veebruar 2017 Näpi saeveski kontori söökla Näpi tee, Näpi alevik, Rakvere vald, Lääne-Viru maakond Naatrium mg/l 27 200
14 veebruar 2017 Näpi saeveski kontori söökla Näpi tee, Näpi alevik, Rakvere vald, Lääne-Viru maakond Kloriid mg/l 10 250
14 veebruar 2017 Näpi saeveski kontori söökla Näpi tee, Näpi alevik, Rakvere vald, Lääne-Viru maakond Fluoriid mg/l 0.8 1.5
14 veebruar 2017 Näpi saeveski kontori söökla Näpi tee, Näpi alevik, Rakvere vald, Lääne-Viru maakond Raud µg/l <40 200
14 veebruar 2017 Näpi saeveski kontori söökla Näpi tee, Näpi alevik, Rakvere vald, Lääne-Viru maakond Värvus (Pt/Co skaala) mg/l Pt <5
14 veebruar 2017 Näpi saeveski kontori söökla Näpi tee, Näpi alevik, Rakvere vald, Lääne-Viru maakond Tsüaniid µg/l <3 50
14 veebruar 2017 Näpi saeveski kontori söökla Näpi tee, Näpi alevik, Rakvere vald, Lääne-Viru maakond Sulfaat mg/l 5 250
14 veebruar 2017 Näpi saeveski kontori söökla Näpi tee, Näpi alevik, Rakvere vald, Lääne-Viru maakond pH pH ühik 7.6 6.5 kuni 9.5
14 veebruar 2017 Näpi saeveski kontori söökla Näpi tee, Näpi alevik, Rakvere vald, Lääne-Viru maakond Nitrit mg/l <0.007 0.5
14 veebruar 2017 Näpi saeveski kontori söökla Näpi tee, Näpi alevik, Rakvere vald, Lääne-Viru maakond maitseläve indeks TFN 1
14 veebruar 2017 Näpi saeveski kontori söökla Näpi tee, Näpi alevik, Rakvere vald, Lääne-Viru maakond Lõhnaläve indeks TON 1
14 veebruar 2017 Näpi saeveski kontori söökla Näpi tee, Näpi alevik, Rakvere vald, Lääne-Viru maakond Hägusus (NTU) NTU <0.5
14 veebruar 2017 Näpi saeveski kontori söökla Näpi tee, Näpi alevik, Rakvere vald, Lääne-Viru maakond Elektrijuhtivus μS/cm 531 2500
14 veebruar 2017 Näpi saeveski kontori söökla Näpi tee, Näpi alevik, Rakvere vald, Lääne-Viru maakond Ammoonium mg/l 0.095 0.50
14 veebruar 2017 Näpi saeveski kontori söökla Näpi tee, Näpi alevik, Rakvere vald, Lääne-Viru maakond Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
14 veebruar 2017 Näpi saeveski kontori söökla Näpi tee, Näpi alevik, Rakvere vald, Lääne-Viru maakond Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
14 september 2016 Näpi saeveski kontori kööginurk Näpi alevik, Rakvere vald, Lääne-Viru maakond Raud µg/l 230 200
16 juuni 2016 Näpi saeveski kontori kööginurk Näpi alevik, Rakvere vald, Lääne-Viru maakond Triklorometaan μg/l? <0.1
16 juuni 2016 Näpi saeveski kontori kööginurk Näpi alevik, Rakvere vald, Lääne-Viru maakond Raud µg/l 325 200
16 juuni 2016 Näpi saeveski kontori kööginurk Näpi alevik, Rakvere vald, Lääne-Viru maakond pH pH ühik 7.4 6.5 kuni 9.5
16 juuni 2016 Näpi saeveski kontori kööginurk Näpi alevik, Rakvere vald, Lääne-Viru maakond Lõhnaläve indeks TON 1
16 juuni 2016 Näpi saeveski kontori kööginurk Näpi alevik, Rakvere vald, Lääne-Viru maakond Hägusus (NTU) NTU 1.57
16 juuni 2016 Näpi saeveski kontori kööginurk Näpi alevik, Rakvere vald, Lääne-Viru maakond Elektrijuhtivus μS/cm 526 2500
16 juuni 2016 Näpi saeveski kontori kööginurk Näpi alevik, Rakvere vald, Lääne-Viru maakond Ammoonium mg/l 0.144 0.50
16 juuni 2016 Näpi saeveski kontori kööginurk Näpi alevik, Rakvere vald, Lääne-Viru maakond Värvus (Pt/Co skaala) mg/l Pt 5
16 juuni 2016 Näpi saeveski kontori kööginurk Näpi alevik, Rakvere vald, Lääne-Viru maakond Bromodiklorometaan μg/l <0.1
16 juuni 2016 Näpi saeveski kontori kööginurk Näpi alevik, Rakvere vald, Lääne-Viru maakond Trihalometaanide summa µg/l <0.2 100
16 juuni 2016 Näpi saeveski kontori kööginurk Näpi alevik, Rakvere vald, Lääne-Viru maakond Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
16 juuni 2016 Näpi saeveski kontori kööginurk Näpi alevik, Rakvere vald, Lääne-Viru maakond Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
26 mai 2015 Näpi saeveski kontori kööginurk Näpi alevik, Rakvere vald, Lääne-Viru maakond Raud µg/l 199.7 200
16 aprill 2015 Näpi saeveski kontori kööginurk Näpi alevik, Rakvere vald, Lääne-Viru maakond Kolooniate arv 22 °C PMÜ/1 ml 12 ebaloomulike muutusteta
16 aprill 2015 Näpi saeveski kontori kööginurk Näpi alevik, Rakvere vald, Lääne-Viru maakond Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
16 aprill 2015 Näpi saeveski kontori kööginurk Näpi alevik, Rakvere vald, Lääne-Viru maakond Enterokokid PMÜ/100 ml 0 0
16 aprill 2015 Näpi saeveski kontori kööginurk Näpi alevik, Rakvere vald, Lääne-Viru maakond Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0