TagasiTagasi
Veevärk
Nimetus
WIPO OÜ kohviku (kinnistu) veevärk
Aadressid
  • Tarbja küla, Paide linn
Omaniku/Valdaja andmed
Nimi
OÜ WIPO
Aadress
72751 Tarbja küla, Paide linn
Telefon
+372 3846046
Veebiaadress
E-post
maretvohla@hot.ee
Lisainfo
Joogivee kvaliteedi nõuete ja näitajate kohta vaata täpsemalt SIIT
Analüüside tulemused
 Vali  Vali
Proovivõtu kuupäev Proovivõtukoht Asukoht Näitaja Väärtus Piirnormid
13 proovivõttu (lehekülg 1/2)
18 september 2018 Kükita kohviku köök Tarbja küla, Paide vald, Järva maakond Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
18 september 2018 Kükita kohviku köök Tarbja küla, Paide vald, Järva maakond Enterokokid PMÜ/100 ml 0 0
18 september 2018 Kükita kohviku köök Tarbja küla, Paide vald, Järva maakond Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
18 september 2018 Kükita kohviku köök Tarbja küla, Paide vald, Järva maakond Kolooniate arv 22 °C PMÜ/1 ml 5 ebaloomulike muutusteta
18 september 2018 Kükita kohviku köök Tarbja küla, Paide vald, Järva maakond Värvus (Pt/Co skaala) mg/l Pt 8
18 september 2018 Kükita kohviku köök Tarbja küla, Paide vald, Järva maakond Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 2
18 september 2018 Kükita kohviku köök Tarbja küla, Paide vald, Järva maakond Hägusus (NTU) NTU <1.0
18 september 2018 Kükita kohviku köök Tarbja küla, Paide vald, Järva maakond Raud µg/l 165 200
18 september 2018 Kükita kohviku köök Tarbja küla, Paide vald, Järva maakond Oksüdeeritavus mg/l O2 2.0 5.0
18 september 2018 Kükita kohviku köök Tarbja küla, Paide vald, Järva maakond Ammoonium mg/l 0.21 0.50
18 september 2018 Kükita kohviku köök Tarbja küla, Paide vald, Järva maakond Elektrijuhtivus μS/cm 587 2500
18 september 2018 Kükita kohviku köök Tarbja küla, Paide vald, Järva maakond pH pH ühik 7.3 6.5 kuni 9.5
18 september 2018 Kükita kohviku köök Tarbja küla, Paide vald, Järva maakond Sulfaat mg/l 20 250
18 september 2018 Kükita kohviku köök Tarbja küla, Paide vald, Järva maakond Mangaan µg/l <5 50
18 september 2018 Kükita kohviku köök Tarbja küla, Paide vald, Järva maakond Naatrium mg/l 5.3 200
13 juuni 2017 Kükita kohviku köök Tarbja küla, Paide vald, Järva maakond Värvus (Pt/Co skaala) mg/l Pt 6
13 juuni 2017 Kükita kohviku köök Tarbja küla, Paide vald, Järva maakond Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 4
13 juuni 2017 Kükita kohviku köök Tarbja küla, Paide vald, Järva maakond Nitraat mg/l <0.45 50
13 juuni 2017 Kükita kohviku köök Tarbja küla, Paide vald, Järva maakond Hägusus (NTU) NTU <1.0
13 juuni 2017 Kükita kohviku köök Tarbja küla, Paide vald, Järva maakond Raud µg/l 170 200
13 juuni 2017 Kükita kohviku köök Tarbja küla, Paide vald, Järva maakond Oksüdeeritavus mg/l O2 1.9 5.0
13 juuni 2017 Kükita kohviku köök Tarbja küla, Paide vald, Järva maakond Ammoonium mg/l 0.23 0.50
13 juuni 2017 Kükita kohviku köök Tarbja küla, Paide vald, Järva maakond Nitrit mg/l <0.010 0.5
13 juuni 2017 Kükita kohviku köök Tarbja küla, Paide vald, Järva maakond Elektrijuhtivus μS/cm 607 2500
13 juuni 2017 Kükita kohviku köök Tarbja küla, Paide vald, Järva maakond pH pH ühik 7.3 6.5 kuni 9.5
13 juuni 2017 Kükita kohviku köök Tarbja küla, Paide vald, Järva maakond Sulfaat mg/l 33 250
13 juuni 2017 Kükita kohviku köök Tarbja küla, Paide vald, Järva maakond Mangaan µg/l <5 50
13 juuni 2017 Kükita kohviku köök Tarbja küla, Paide vald, Järva maakond Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
13 juuni 2017 Kükita kohviku köök Tarbja küla, Paide vald, Järva maakond Enterokokid PMÜ/100 ml 0 0
13 juuni 2017 Kükita kohviku köök Tarbja küla, Paide vald, Järva maakond Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
10 mai 2017 Kükita kohviku köök Tarbja küla, Paide vald, Järva maakond Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
10 mai 2017 Kükita kohviku köök Tarbja küla, Paide vald, Järva maakond Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
10 mai 2017 Kükita kohviku köök Tarbja küla, Paide vald, Järva maakond pH pH ühik 7.2 6.5 kuni 9.5
10 mai 2017 Kükita kohviku köök Tarbja küla, Paide vald, Järva maakond Elektrijuhtivus μS/cm 596 2500
10 mai 2017 Kükita kohviku köök Tarbja küla, Paide vald, Järva maakond Ammoonium mg/l 0.23 0.50
10 mai 2017 Kükita kohviku köök Tarbja küla, Paide vald, Järva maakond Hägusus (NTU) NTU <1.0
10 mai 2017 Kükita kohviku köök Tarbja küla, Paide vald, Järva maakond Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 1
10 mai 2017 Kükita kohviku köök Tarbja küla, Paide vald, Järva maakond Maitse (lahjendusaste) lahjendusaste 1
10 mai 2017 Kükita kohviku köök Tarbja küla, Paide vald, Järva maakond Värvus (Pt/Co skaala) mg/l Pt 4
20 aprill 2016 Kükita kohviku köök Tarbja küla, Paide vald, Järva maakond Kolooniate arv 22 °C PMÜ/1 ml 0 ebaloomulike muutusteta
20 aprill 2016 Kükita kohviku köök Tarbja küla, Paide vald, Järva maakond Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
20 aprill 2016 Kükita kohviku köök Tarbja küla, Paide vald, Järva maakond Enterokokid PMÜ/100 ml 0 0
20 aprill 2016 Kükita kohviku köök Tarbja küla, Paide vald, Järva maakond Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
20 aprill 2016 Kükita kohviku köök Tarbja küla, Paide vald, Järva maakond p,p-DDT µg/l ei leitud 0.1
20 aprill 2016 Kükita kohviku köök Tarbja küla, Paide vald, Järva maakond Endriin µg/l ei leitud 0.1
20 aprill 2016 Kükita kohviku köök Tarbja küla, Paide vald, Järva maakond Etüül-paratioon µg/l ei leitud 0.1
20 aprill 2016 Kükita kohviku köök Tarbja küla, Paide vald, Järva maakond HCH, alfa µg/l ei leitud 0.1
20 aprill 2016 Kükita kohviku köök Tarbja küla, Paide vald, Järva maakond HCH, beeta µg/l ei leitud 0.1
20 aprill 2016 Kükita kohviku köök Tarbja küla, Paide vald, Järva maakond Diazinoon µg/l ei leitud 0.1
20 aprill 2016 Kükita kohviku köök Tarbja küla, Paide vald, Järva maakond Protsümidoon µg/l ei leitud 0.1
20 aprill 2016 Kükita kohviku köök Tarbja küla, Paide vald, Järva maakond Pestitsiidide summa µg/l ei leitud 0.50
20 aprill 2016 Kükita kohviku köök Tarbja küla, Paide vald, Järva maakond cis-Heptakloorepoksiid µg/l ei leitud 0.03
20 aprill 2016 Kükita kohviku köök Tarbja küla, Paide vald, Järva maakond trans-Heptakloorepoksiid µg/l ei leitud 0.03
20 aprill 2016 Kükita kohviku köök Tarbja küla, Paide vald, Järva maakond Heptakloorepoksiid-β-isomeer µg/l ei leitud 0.03
20 aprill 2016 Kükita kohviku köök Tarbja küla, Paide vald, Järva maakond Kloorfenvinfoss µg/l ei leitud 0.1
20 aprill 2016 Kükita kohviku köök Tarbja küla, Paide vald, Järva maakond Kloorpürifoss µg/l ei leitud 0.1
20 aprill 2016 Kükita kohviku köök Tarbja küla, Paide vald, Järva maakond Metüül-kloorpürifoss µg/l ei leitud 0.1
20 aprill 2016 Kükita kohviku köök Tarbja küla, Paide vald, Järva maakond Klorotaloniil µg/l ei leitud 0.1
20 aprill 2016 Kükita kohviku köök Tarbja küla, Paide vald, Järva maakond Heksakloorbenseen (HCB) µg/l ei leitud 0.1
20 aprill 2016 Kükita kohviku köök Tarbja küla, Paide vald, Järva maakond Propikonasool µg/l ei leitud 0.1
20 aprill 2016 Kükita kohviku köök Tarbja küla, Paide vald, Järva maakond HCH, gamma (Lindaan) µg/l ei leitud 0.1
20 aprill 2016 Kükita kohviku köök Tarbja küla, Paide vald, Järva maakond Teknaseen µg/l ei leitud 0.1
20 aprill 2016 Kükita kohviku köök Tarbja küla, Paide vald, Järva maakond lambda-Tsühalotriin µg/l ei leitud 0.1
20 aprill 2016 Kükita kohviku köök Tarbja küla, Paide vald, Järva maakond alfa-Tsüpermetriin µg/l ei leitud 0.1
20 aprill 2016 Kükita kohviku köök Tarbja küla, Paide vald, Järva maakond Tolüülfluaniid µg/l ei leitud 0.1
20 aprill 2016 Kükita kohviku köök Tarbja küla, Paide vald, Järva maakond Triallaat µg/l ei leitud 0.1
20 aprill 2016 Kükita kohviku köök Tarbja küla, Paide vald, Järva maakond Trifluraliin µg/l ei leitud 0.1
20 aprill 2016 Kükita kohviku köök Tarbja küla, Paide vald, Järva maakond Vinklosoliin µg/l ei leitud 0.1
20 aprill 2016 Kükita kohviku köök Tarbja küla, Paide vald, Järva maakond Malatioon µg/l ei leitud 0.1
20 aprill 2016 Kükita kohviku köök Tarbja küla, Paide vald, Järva maakond Dikloorfluaniid µg/l ei leitud 0.1
20 aprill 2016 Kükita kohviku köök Tarbja küla, Paide vald, Järva maakond Bromopropülaat µg/l ei leitud 0.1
20 aprill 2016 Kükita kohviku köök Tarbja küla, Paide vald, Järva maakond p,p-DDD µg/l ei leitud 0.1
20 aprill 2016 Kükita kohviku köök Tarbja küla, Paide vald, Järva maakond o,p-DDE µg/l ei leitud 0.1
20 aprill 2016 Kükita kohviku köök Tarbja küla, Paide vald, Järva maakond o,p-DDT µg/l ei leitud 0.1
20 aprill 2016 Kükita kohviku köök Tarbja küla, Paide vald, Järva maakond o,p-DDD µg/l ei leitud 0.1
20 aprill 2016 Kükita kohviku köök Tarbja küla, Paide vald, Järva maakond p,p-DDE µg/l ei leitud 0.1
20 aprill 2016 Kükita kohviku köök Tarbja küla, Paide vald, Järva maakond Heptakloor µg/l ei leitud 0.03
20 aprill 2016 Kükita kohviku köök Tarbja küla, Paide vald, Järva maakond Dieldriin µg/l ei leitud 0.03
20 aprill 2016 Kükita kohviku köök Tarbja küla, Paide vald, Järva maakond Aldriin µg/l ei leitud 0.03
20 aprill 2016 Kükita kohviku köök Tarbja küla, Paide vald, Järva maakond Endosulfaansulfaat µg/l ei leitud 0.1
20 aprill 2016 Kükita kohviku köök Tarbja küla, Paide vald, Järva maakond alfa-Endosulfaan µg/l ei leitud 0.1
20 aprill 2016 Kükita kohviku köök Tarbja küla, Paide vald, Järva maakond beeta-Endosulfaan µg/l ei leitud 0.1
20 aprill 2016 Kükita kohviku köök Tarbja küla, Paide vald, Järva maakond PAH-d summa μg/l <0.05 0.1
20 aprill 2016 Kükita kohviku köök Tarbja küla, Paide vald, Järva maakond Arseen µg/l <0.2 10
20 aprill 2016 Kükita kohviku köök Tarbja küla, Paide vald, Järva maakond Antimon µg/l <0.1 5.0
20 aprill 2016 Kükita kohviku köök Tarbja küla, Paide vald, Järva maakond Plii µg/l <0.1 10
20 aprill 2016 Kükita kohviku köök Tarbja küla, Paide vald, Järva maakond Kroom µg/l <0.4 50
20 aprill 2016 Kükita kohviku köök Tarbja küla, Paide vald, Järva maakond Nikkel µg/l <1.0 20
20 aprill 2016 Kükita kohviku köök Tarbja küla, Paide vald, Järva maakond Mangaan µg/l <5 50
20 aprill 2016 Kükita kohviku köök Tarbja küla, Paide vald, Järva maakond Seleen µg/l <1.0 10
20 aprill 2016 Kükita kohviku köök Tarbja küla, Paide vald, Järva maakond Kaadmium µg/l <0.05 5.0
20 aprill 2016 Kükita kohviku köök Tarbja küla, Paide vald, Järva maakond Vask mg/l <0.01 2.0
20 aprill 2016 Kükita kohviku köök Tarbja küla, Paide vald, Järva maakond Naatrium mg/l 6.7 200
20 aprill 2016 Kükita kohviku köök Tarbja küla, Paide vald, Järva maakond Elavhõbe µg/l <0.2 1.0
20 aprill 2016 Kükita kohviku köök Tarbja küla, Paide vald, Järva maakond Värvus (Pt/Co skaala) mg/l Pt 5
20 aprill 2016 Kükita kohviku köök Tarbja küla, Paide vald, Järva maakond Boor mg/l 0.10 1.0
20 aprill 2016 Kükita kohviku köök Tarbja küla, Paide vald, Järva maakond Maitse (lahjendusaste) lahjendusaste 2
20 aprill 2016 Kükita kohviku köök Tarbja küla, Paide vald, Järva maakond Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 2
20 aprill 2016 Kükita kohviku köök Tarbja küla, Paide vald, Järva maakond Nitraat mg/l <0.45 50
20 aprill 2016 Kükita kohviku köök Tarbja küla, Paide vald, Järva maakond Hägusus (NTU) NTU <1.0
20 aprill 2016 Kükita kohviku köök Tarbja küla, Paide vald, Järva maakond Raud µg/l 125 200
20 aprill 2016 Kükita kohviku köök Tarbja küla, Paide vald, Järva maakond Oksüdeeritavus mg/l O2 1.4 5.0
20 aprill 2016 Kükita kohviku köök Tarbja küla, Paide vald, Järva maakond Ammoonium mg/l 0.28 0.50
20 aprill 2016 Kükita kohviku köök Tarbja küla, Paide vald, Järva maakond Nitrit mg/l <0.010 0.5
20 aprill 2016 Kükita kohviku köök Tarbja küla, Paide vald, Järva maakond Kloriid mg/l 8 250
20 aprill 2016 Kükita kohviku köök Tarbja küla, Paide vald, Järva maakond Fluoriid mg/l 0.98 1.5
20 aprill 2016 Kükita kohviku köök Tarbja küla, Paide vald, Järva maakond Elektrijuhtivus μS/cm 519 2500
20 aprill 2016 Kükita kohviku köök Tarbja küla, Paide vald, Järva maakond pH pH ühik 7.5 6.5 kuni 9.5
20 aprill 2016 Kükita kohviku köök Tarbja küla, Paide vald, Järva maakond Sulfaat mg/l 28 250
20 aprill 2016 Kükita kohviku köök Tarbja küla, Paide vald, Järva maakond 1,2-dikloroetaan µg/l <0.1 3.0
20 aprill 2016 Kükita kohviku köök Tarbja küla, Paide vald, Järva maakond Tetrakloroeteen ja trikloroeteen µg/l <0.1 10
20 aprill 2016 Kükita kohviku köök Tarbja küla, Paide vald, Järva maakond Trihalometaanide summa µg/l <1 100
20 aprill 2016 Kükita kohviku köök Tarbja küla, Paide vald, Järva maakond Benseen µg/l <0.1 1.0
20 aprill 2016 Kükita kohviku köök Tarbja küla, Paide vald, Järva maakond Tsüaniid µg/l <3 50
20 aprill 2016 Kükita kohviku köök Tarbja küla, Paide vald, Järva maakond Alumiinium µg/l <10 200
20 aprill 2016 Kükita kohviku köök Tarbja küla, Paide vald, Järva maakond Benso(a)püreen µg/l <0.001 0.010
22 aprill 2015 Kükita kohviku köök Tarbja küla, Paide vald, Järva maakond Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
22 aprill 2015 Kükita kohviku köök Tarbja küla, Paide vald, Järva maakond Enterokokid PMÜ/100 ml 0 0
22 aprill 2015 Kükita kohviku köök Tarbja küla, Paide vald, Järva maakond Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
22 aprill 2015 Kükita kohviku köök Tarbja küla, Paide vald, Järva maakond Nitrit mg/l <0.010 0.5
22 aprill 2015 Kükita kohviku köök Tarbja küla, Paide vald, Järva maakond Kloriid mg/l 9 250
22 aprill 2015 Kükita kohviku köök Tarbja küla, Paide vald, Järva maakond Elektrijuhtivus μS/cm 540 2500
22 aprill 2015 Kükita kohviku köök Tarbja küla, Paide vald, Järva maakond pH pH ühik 7.5 6.5 kuni 9.5
22 aprill 2015 Kükita kohviku köök Tarbja küla, Paide vald, Järva maakond Sulfaat mg/l 30 250
22 aprill 2015 Kükita kohviku köök Tarbja küla, Paide vald, Järva maakond Mangaan µg/l 8 50
22 aprill 2015 Kükita kohviku köök Tarbja küla, Paide vald, Järva maakond Naatrium mg/l 6.7 200
22 aprill 2015 Kükita kohviku köök Tarbja küla, Paide vald, Järva maakond Ammoonium mg/l 0.25 0.50
22 aprill 2015 Kükita kohviku köök Tarbja küla, Paide vald, Järva maakond Oksüdeeritavus mg/l O2 1.6 5.0
22 aprill 2015 Kükita kohviku köök Tarbja küla, Paide vald, Järva maakond Raud µg/l 96 200
22 aprill 2015 Kükita kohviku köök Tarbja küla, Paide vald, Järva maakond Hägusus (NTU) NTU <1.0
22 aprill 2015 Kükita kohviku köök Tarbja küla, Paide vald, Järva maakond Nitraat mg/l <0.45 50
22 aprill 2015 Kükita kohviku köök Tarbja küla, Paide vald, Järva maakond Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 1
22 aprill 2015 Kükita kohviku köök Tarbja küla, Paide vald, Järva maakond Värvus (Pt/Co skaala) mg/l Pt 5
9 aprill 2014 Kükita kohviku köök Tarbja küla, Paide vald, Järva maakond Värvus (Pt/Co skaala) mg/l Pt 5
9 aprill 2014 Kükita kohviku köök Tarbja küla, Paide vald, Järva maakond Oksüdeeritavus mg/l O2 1.0 5.0
9 aprill 2014 Kükita kohviku köök Tarbja küla, Paide vald, Järva maakond Ammoonium mg/l 0.27 0.50
9 aprill 2014 Kükita kohviku köök Tarbja küla, Paide vald, Järva maakond Elektrijuhtivus μS/cm 606 2500
9 aprill 2014 Kükita kohviku köök Tarbja küla, Paide vald, Järva maakond Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
9 aprill 2014 Kükita kohviku köök Tarbja küla, Paide vald, Järva maakond Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 1
9 aprill 2014 Kükita kohviku köök Tarbja küla, Paide vald, Järva maakond Hägusus (NTU) NTU <1.0
9 aprill 2014 Kükita kohviku köök Tarbja küla, Paide vald, Järva maakond pH pH ühik 7.4 6.5 kuni 9.5
9 aprill 2014 Kükita kohviku köök Tarbja küla, Paide vald, Järva maakond Sulfaat mg/l 27 250
17 aprill 2013 Kükita kohviku köök Tarbja küla, Paide vald, Järva maakond Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
17 aprill 2013 Kükita kohviku köök Tarbja küla, Paide vald, Järva maakond Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0