TagasiTagasi
Veevärk
Nimetus
Mäeküla kaupluse kinnistu veevärk
Aadressid
  • Mäeküla, Paide linn
Omaniku/Valdaja andmed
Nimi
SOLANTO OÜ
Aadress
Pärlini, 73005 Santovi küla, Järva vald, Järva maakond
Telefon
+372 5270414
Veebiaadress
E-post
maekylakorts@gmail.com
Lisainfo
Joogivee kvaliteedi nõuete ja näitajate kohta vaata täpsemalt SIIT
Analüüside tulemused
 Vali  Vali
Proovivõtu kuupäev Proovivõtukoht Asukoht Näitaja Väärtus Piirnormid Märkused
10 proovivõttu
11. september 2019 Mäeküla Kõrts Mäeküla küla, Paide linn
Kolooniate arv 22 °C PMÜ/1 ml 55 ebaloomulike muutusteta
Escherichia coli (Colilert) MPN/100 ml 0 0
Coli-laadsed bakterid (Colilert) MPN/100 ml 0 0
17. september 2018 Mäeküla Kõrts Mäeküla küla, Paide linn
Kolooniate arv 22 °C PMÜ/1 ml >300 ebaloomulike muutusteta
Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
Enterokokid PMÜ/100 ml 0 0
Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
Naatrium mg/l 3.9 200
Mangaan µg/l <5 50
Sulfaat mg/l 37 250
pH pH ühik 7.5 6.5 kuni 9.5
Elektrijuhtivus μS/cm 272 2500
Ammoonium mg/l <0.05 0.50
Oksüdeeritavus mg/l O2 1.6 5.0
Raud µg/l 47 200
Hägusus (NTU) NTU <1.0
Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 1
Värvus (Pt/Co skaala) mg/l Pt 2
13. juuni 2017 Mäeküla Kõrts Mäeküla küla, Paide linn
Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
Enterokokid PMÜ/100 ml 0 0
Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
Oksüdeeritavus mg/l O2 1.2 5.0
Raud µg/l 27 200
Hägusus (NTU) NTU <1.0
Nitraat mg/l 10.9 50
Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 1
Värvus (Pt/Co skaala) mg/l Pt 3
Ammoonium mg/l <0.02 0.50
Nitrit mg/l <0.010 0.5
Kloriid mg/l 10 250
Fluoriid mg/l 0.12 1.5
Elektrijuhtivus μS/cm 618 2500
pH pH ühik 7.1 6.5 kuni 9.5
Sulfaat mg/l 43 250
Mangaan µg/l <5 50
Naatrium mg/l 6.2 200
06. aprill 2016 Mäeküla Kõrts Mäeküla küla, Paide linn
Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
06. aprill 2016 Mäeküla Kõrts Mäeküla küla, Paide linn
Hägusus (NTU) NTU <1.0
Ammoonium mg/l <0.02 0.50
Elektrijuhtivus μS/cm 563 2500
pH pH ühik 7.4 6.5 kuni 9.5
Värvus (Pt/Co skaala) mg/l Pt <2
Maitse (lahjendusaste) lahjendusaste 1
Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 1
28. aprill 2015 Mäeküla Kõrts Mäeküla küla, Paide linn
Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
Enterokokid PMÜ/100 ml 0 0
Sulfaat mg/l 36 250
pH pH ühik 7.3 6.5 kuni 9.5
Elektrijuhtivus μS/cm 577 2500
Ammoonium mg/l <0.02 0.50
Oksüdeeritavus mg/l O2 1.6 5.0
Hägusus (NTU) NTU <1.0
Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 1
Värvus (Pt/Co skaala) mg/l Pt <2
09. aprill 2014 Mäeküla Kõrts Mäeküla küla, Paide linn
Oksüdeeritavus mg/l O2 0.72 5.0
Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 1
Ammoonium mg/l <0.02 0.50
Elektrijuhtivus μS/cm 653 2500
Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
Värvus (Pt/Co skaala) mg/l Pt <2
Hägusus (NTU) NTU <1.0
pH pH ühik 7.3 6.5 kuni 9.5
Sulfaat mg/l 37 250
17. aprill 2013 Mäeküla Kõrts Mäeküla küla, Paide linn
Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
17. aprill 2013 Mäeküla Kõrts Mäeküla küla, Paide linn
Värvus (Pt/Co skaala) mg/l Pt 2
Raud µg/l 17 200
Ammoonium mg/l <0.02 0.50
Elektrijuhtivus μS/cm 654 2500
pH pH ühik 7.3 6.5 kuni 9.5
11. aprill 2012 Mäeküla Kõrts Mäeküla küla, Paide linn
Mangaan µg/l 6 50
Raud µg/l 27 200
Naatrium mg/l 3.5 200
Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 1
Värvus (Pt/Co skaala) mg/l Pt <2
pH pH ühik 7.5 6.5 kuni 9.5
Hägusus (NTU) NTU <1.0
Ammoonium mg/l 0.05 0.50
Oksüdeeritavus mg/l O2 1.2 5.0
Kloriid mg/l 9 250
Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
Enterokokid PMÜ/100 ml 0 0
Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
Elektrijuhtivus μS/cm 639 2500